Η ΕΛΣΤΑΤ οργανώνει για δεύτερη φορά τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική – Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου 

«Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική» για την περίοδο από τα τέλη Οκτωβρίου 2018 έως τα τέλη Μαρτίου 2019 διοργανώνει η ΕΛΣΤΑΤ, στο στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στην Ελλάδα». 

Σκοπός του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική, που διεξάγεται για δεύτερη χρονιά, είναι να κινήσει το ενδιαφέρον και την περιέργεια των μαθητών για τη στατιστική επιστήμη, τον τρόπο παραγωγής και τη χρήση των επίσημων στατιστικών στην καθημερινότητά τους, αλλά και να αναδείξει την αξία των επίσημων στατιστικών και σε άλλους τομείς, όπως στην οικονομία και τη χάραξη πολιτικής. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν νέες μεθόδους και εργαλεία για τη διδασκαλία της στατιστικής επιστήμης. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν ομάδες 1 – 3 μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής), των ακόλουθων κατηγοριών:

1η κατηγορία: 

Μαθητές Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ηλικίας συνήθως 16 – 18 ετών)

2η κατηγορία: 
Μαθητές Γυμνασίου (ηλικίας συνήθως 14 – 16 ετών)

Σε κάθε ομάδα θα συμμετέχει ένας καθηγητής, ο οποίος θα εγγράφει τους μαθητές στο διαγωνισμό, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, θα παρέχει πληροφορίες για όλους τους μαθητές της ομάδας, θα επιβλέπει την εργασία τους και θα τους καθοδηγεί καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Δύο νικήτριες ομάδες του εθνικού διαγωνισμού από κάθε κατηγορία συμμετεχόντων θα συμμετάσχουν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική, που θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στην αγγλική γλώσσα, τους μήνες Απρίλιο – Μάιο του 2019.

Βραβεία θα απονεμηθούν στις νικήτριες ομάδες, τόσο του εθνικού όσο και του ευρωπαϊκού διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ημερομηνίες – ορόσημα, καθώς και τους κανόνες που διέπουν τους δύο διαγωνισμούς, μπορείτε να αναζητήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2019

Οι εγγραφές των ομάδων ξεκινούν από σήμερα, 23 Οκτωβρίου 2018, και ολοκληρώνονται στις 27 Ιανουαρίου 2019.


Πηγή: protothema.gr