Οι Sarpidonistas και το WWF Ελλάς προσκαλούν σε μία ακόμη δράση για την προστασία και την ανάδειξη της αξίας υγρότοπου ποταμού Μαλίων, που θα υλοποιηθεί με τη συμμετοχή και την προσφορά εθελοντικής εργασίας αμερικανών φοιτητών του College Year in Athens, την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου, στις 16:30 στον υγρότοπο Ποταμού Μαλίων

Η δράση θα περιλαμβάνει την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στην οριοθετημένη προστατευόμενη περιοχή των αμμοθινών και τον καθαρισμό του υγρότοπου.

Τόπος συνάντησης η παραλία Ποταμού Μαλίων.

Το έλος Ποταμού Μαλίων είναι ένας από τους σημαντικότερους υγρότοπους της Κρήτης. Ο καλαμιώνας του υγρότοπου είναι ο μεγαλύτερος στο νησί και μαζί με τις αμμοθίνες και τη θαμνώδη βλάστηση δημιουργούν ένα μωσαϊκό βιοτόπων μεγάλης σημασίας για το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και μεγάλης αξίας για την τοπική κοινωνία.

Το WWF Ελλάς στο πλαίσιο του εθελοντικού προγράμματος «Παρακολούθηση της Κατάστασης των Υγρότοπων της Κρήτης» που υλοποιείται με τη συμμετοχή ενεργών πολιτών από όλες τις περιοχές της Κρήτης έρχεται σε στενή συνεργασία με τους πολίτες και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας της Κρήτης με σκοπό την παρακολούθηση για την προστασία των ευαίσθητων αυτών οικοσυστημάτων.

Οι Σαρπιδονίστας, είναι μία πολύ δυναμική ανεξάρτητη ομάδα ευαισθητοποιημένων πολιτών που αγαπούν τα Μάλια και υλοποιούν εθελοντικές δράσεις για την ανάδειξη τόσο του οικισμού των Μαλίων όσο και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

To «College Year in Athens» είναι ένα πρόγραμμα σπουδών για αγγλόφωνους φοιτητές, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο πλαίσιο τού προγράμματος οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία μέσα σε ένα ή δύο εξάμηνα να σπουδάσουν την αρχαία ή νεώτερη ιστορία της Ελλάδας, την ιστορία τής Μεσογείου ή της νοτιοανατολικής Ευρώπης ενώ συγχρόνως γνωρίζουν τη χώρα μας μέσα από διάφορες δραστηριότητες. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται εδώ και πενήντα χρόνια και στο πλαίσιο αυτό υλοποιούν κάθε χρόνο επίσκεψη στην Κρήτη.