Υπέροχες εικόνες από την λίμνη Πλαστήρα 

Πηγή: cnn.gr