Αρκετή δουλειά έχουν τα μέλη του Δήμου Ηρακλείου καθώς στην σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα συζητηθούν 31 θέματα.

Αναλυτικά:

Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου), σήμερα 9 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 17:55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 31 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Αναλυτικότερα:

1. Απορρόφηση της «ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε.» από τη «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.».

2. Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που έγιναν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.

3. Αιτήματα πολιτών που αφορούν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. παράνομωνσταθμεύσεων κατά το έτος 2015.

4. Έγκριση του αρ. 10/7-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής άρθρου 32 του Ν.1080/80.

5. Έγκριση του αρ. 11/20-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής άρθρου 32 του Ν. 1080/80.

6. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων, παιδικών χαρών και Ενετικών Τειχών με αυτεπιστασία».

7. Έγκριση 1 ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Επισκευή όψεων 6 ου , 9 ου και 11 ου Γυμνασίων Δήμου Ηρακλείου» και του 2 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης του έργου «Επισκευή όψεων 6 ου , 9 ου και 11ου Γυμνασίων Δήμου Ηρακλείου».

8. Συμμετοχή σε υποβολή πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος «Ορίζοντα 2020» και του πεδίου «Ενδυνάμωση διεθνών συνεργασιών φυσικές λύσεις για την αποκατάσταση και επανοίκιση των αστικών οικοσυστημάτων».

9. Έγκριση του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής Παρεχόμενης Υπηρεσίας.

10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή γεύματος και διαλλείματος καφέ στο πλαίσιο συνάντησης για το έργο IMPULSE».

11. Έγκριση παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας».

12. Έγκριση παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για θέματα συμβουλευτικής υποστήριξης δυναμικού κυκλοφοριακού σχεδιασμού στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης».

13. Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορά την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Έβανς, για εργασίες υπογειοποίησης δικτύου ΔΕΔΔΗΕ.

14. Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου της εταιρείας INTRAKAT με τίτλο «Ανάπτυξη ευρωζωνικής πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας».

15. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «ανάπλαση πλατειών Αγ. Γεωργίου, Ελ. Βενιζέλου και πρώην δημοτικού σχολείου και διαμόρφωση οδών με κυβόλιθους εντός οικισμού Κερασίου Δημ. Διαμ. Παλιανής».

16. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

17. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Γνωμοδοτική Επιτροπή του Ν.2881/01 άρθρο 9.

18. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή του άρθρου 35 του υπ’ αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ 1929 Β’/2018).

19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της β’ φάσης του προγράμματος προαγωγής κουλτούρας οδικής ασφάλειας σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς μαθητών του Δήμου Ηρακλείου – εκπαιδευτικό πακέτο «ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΖΩΗΣ» του Εργαστηρίου Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) ΤΟΥ Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Κρήτης.

20. Απόφαση για την παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων για την πραγματοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων κατά το σχολικό έτος 2018 - 2019.

21. Απόφαση για την παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς της τοπικής κοινωνίας για την πραγματοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων κατά το σχολικό έτος 2018 - 2019.

22. Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας για τον Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών στον Δήμο Ηρακλείου».

23. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής για την «Υπηρεσία για την παροχή μπουφέ (εδέσματα και ροφήματα) για τις ανάγκες της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης για τους ηλικιωμένους που οργανώνει η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και η Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης Ηρακλείου.

24. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηρακλείου στο Πρόγραμμα ADMin4ALL- Fhase II του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.

25. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Αμοιβή ατόμων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (κτηνίατροι)».

26. Έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής.

27. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής εργασιών Τεχνικού Ασφαλείας.

28. Έγκριση καταβολής προστίμων μετά από τον τεχνικό έλεγχο του ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου μας έτους 2018 και έγκριση των επισκευών.

29. Έγκριση για την αγορά βιβλίων από το Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος και τον τοπικό συγγραφέα Γεώργιο Παναγιωτάκη.

30. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Παρεχόμενης Υπηρεσίας (παραλαβή εργασίας του μεταφραστή κ. Παπαδάκη Μιχάλη).

31. Έγκριση απομάκρυνσης δένδρου και νέες φυτεύσεις.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook