Την πρόβλεψη για ενεργειακή αυτονομία με εφαρμογές ΑΠΕ των 8 νέων σχολείων που πρόκειται να δημιουργηθούν μέσω ΣΔΙΤ στα Χανιά Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων καθώς και την εκτεταμένη τοποθέτηση πρασίνου στα σχολεία ζητούν με ανακοίνωσή της η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων.

Όπως σημειώνουν η μόνη "πράσινη αναφορά"  γίνεται στην ανακατασκευή του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών που συμπεριλαμβάνεται στην ίδια Προκήρυξη και προσθέτουν, υπενθυμίζοντας στο δήμο Χανίων οτι "το σχέδιο του Δήμου Χανίων για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής στα πλαίσια του Συμφώνου των Δημάρχων που έχει συνυπογράψει και ο Δήμος Χανίων θα έπρεπε να δεσμεύει το Δήμο Χανίων για εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και εξοικονόμησης ενέργειας σε ΟΛΑ τα νέα δημοτικά κτήρια".

Η ανακοίνωση της Οικολογικής Πρωτοβουλίας έχει ως εξής:

Αρκετή συζήτηση έγινε για τα οκτώ νέα σχολεία που σχεδιάζει να κατασκευάσει ο Δήμος Χανίων. Η συζήτηση όμως περιορίστηκε στο ζήτημα της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την κατασκευή τους. Αυτό που έλειψε από τη συζήτηση και που, απ’ ό,τι βλέπουμε, λείπει και από την Προκήρυξη και την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατασκευή τους, είναι η πρόβλεψη για ενεργειακή αυτονομία με εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η εκτεταμένη χρήση πρασίνου στα νέα σχολικά κτήρια.

Καμία αναφορά δε γίνεται σε βιοκλιματική αρχιτεκτονική, εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, φωτοβολταϊκών στις στέγες των σχολείων. Η μόνη «πράσινη» αναφορά γίνεται στην ανακατασκευή του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών που συμπεριλαμβάνεται στην ίδια Προκήρυξη. Συγκεκριμένα, αναφέρεται για το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας στο αντικείμενο που θα αναλάβει ο κατασκευαστής:

-  «το σύνολο των εργασιών μελέτης και ανάπλασης του «Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών», που περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι αναγκαία την κατασκευή νέων στεγάστρων για την αύξηση των περιοχών σκίασης, την αντικατάσταση σκληρών υλικών, τη φύτευση νέων δέντρων, την εγκατάσταση νέων φωτιστικών με τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας…»

- και παρακάτω «την τοποθέτηση στεγάστρου για στήριξη φωτοβολταϊκών στοιχείων, τη διάνοιξη περάσματος δυτικά του πάρκου, τη διαμόρφωση ράμπας από το βόρειο τμήμα του πάρκου μέχρι το κεντρικό τμήμα του και την εγκατάσταση αισθητήρων για την καταγραφή των παραμέτρων του κλίματος στα διάφορα σημεία του πάρκου με σκοπό την αντιμετώπιση των θερμικά μη άνετων συνθηκών του πάρκου και την επίλυση των προβλημάτων (π.χ. προσβασιμότητα) σε ιδιαίτερα προβληματικές περιοχές του και η ενοποίησή του με τον Δημοτικό Κήπο, υπό την έννοια της σύζευξης αυτών διά της κατασκευής ενδεικτικά εναερίου ή υπογείου προσβάσεως και επικοινωνίας μεταξύ των δύο χώρων, για την εξυπηρέτηση των χρηστών»

Όλες αυτές οι προβλέψεις όμως που αφορούν μόνο το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών η προκήρυξη ορίζει ότι είναι «ενδεικτικές κι όχι αναγκαίες». Άρα ο κατασκευαστής μπορεί να μην εγκαταστήσει τελικά νέα φωτιστικά με τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, να μη φτιάξει στέγαστρα σκίασης κ.ο.κ. Ομοίως, ακόμη και το στέγαστρο για στήριξη φωτοβολταϊκών στοιχείων (προσέξτε στέγαστρο μόνο, όχι και φωτοβολταϊκά σε αυτό!) που προτείνεται για το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών, είναι κι αυτό «ενδεικτικό και όχι αναγκαίο».

Κι επειδή μπορεί να πουν ότι οι «λεπτομέρειες» για εφαρμογές ΑΠΕ, εξοικονόμηση ενέργειας, βιοκλιματική αρχιτεκτονική και πράσινο στα σχολεία, θα προβλεφθούν αργότερα στη Β’ φάση του διαγωνισμού, εμείς έχουμε να παρατηρήσουμε:

Η απουσία ρητής και δεσμευτικής πρόβλεψης για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των σχολείων μέσω ΑΠΕ κι εφαρμογών βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής είναι ενδεικτική των προτεραιοτήτων της δημοτικής αρχής. Προφανώς, ανάμεσα σε αυτές δεν είναι και η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα σχολεία και τα υπόλοιπα δημοτικά κτήρια.

Η απουσία ρητής και δεσμευτικής πρόβλεψης για ΑΠΕ στα νέα δημοτικά κτήρια των σχολείων επηρεάζει και τον ίδιο το διαγωνισμό και τα κριτήριά του, μιας και δε μετράει η εμπειρία του κατασκευαστή σε τέτοιες κατασκευές.

Το σχέδιο του Δήμου Χανίων για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής στα πλαίσια του Συμφώνου των Δημάρχων που έχει συνυπογράψει και ο Δήμος Χανίων θα έπρεπε να δεσμεύει το Δήμο Χανίων για εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και εξοικονόμησης ενέργειας σε ΟΛΑ τα νέα δημοτικά κτήρια.

Ο Δήμος Χανίων καλείται να αποδείξει ότι εννοεί τις διακηρύξεις και τις εξαγγελίες περί προστασίας του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής, δεσμευόμενος άμεσα και στην πράξη, ξεκινώντας από τα νέα σχολεία που θέλει να κατασκευάσει. Πόσο «πράσινα» θα είναι τα νέα σχολεία;

Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook