Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Ευρυπίδης Κουκιαδάκης με προσωπική του δήλωση αναφέρεται στο σχέδιο νόμου που αφορά τις εξετάσεις οδηγών που διεξάγονται στις διευθύνσεις μεταφορών των περιφερειακών ενοτήτων.

Αναλυτικά η δήλωση του Ευρυπίδη Κουκιαδάκη

Κύριε Πρόεδρε,
Κατατέθηκε στις 30-01-2019 το σ.ν. «Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς Υποψηφίων Οδηγών και Οδηγών για τη Χορήγηση Αδειών Οδήγησης και Λοιπές Διατάξεις».

Από την πρώτη ανάγνωση αυτού προκύπτει ότι δεν μπορεί να εφαρμοσθεί σε καμία περιφερειακή ενότητα της χώρας αν δεν συνοδευθεί από την πρόσληψη προσωπικού και τη δημιουργία των αναγκαίων εγκαταστάσεων, για τις οποίες δεν υπάρχουν οι αναγκαίοι γι αυτό χώροι και πόροι.

Αν και είναι θετικό το γεγονός ότι οι εξετάσεις διενεργούνται από υπαλλήλους των περιφερειακών ενοτήτων (άρθρο 3 σ.ν.) και εγκαταλείφθηκε η αρχική ιδέα για την ίδρυση ειδικού σώματος εξεταστών.

Αν και εκτιμώ την προσπάθεια για την οργάνωση και τον εξορθολογισμό του συστήματος, χωρίς να αμφισβητώ τις προθέσεις, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αναπόφευκτα οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα και ακυρώνει την προσπάθεια που κάναμε στην Π.Ε. Ηρακλείου για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και τους συνεργαζόμενους επαγγελματίες.

Η δραματική μείωση του προσωπικού λόγω των συνταξιοδοτήσεων και της απαγορεύσεως προσλήψεων δεν επιτρέπει τη διενέργεια εξετάσεων εντός του ωραρίου όπως προβλέπει το σ.ν. και δη από εξεταστές αποκλειστικής απασχόλησης. 

Ενδεικτικά επισημαίνω τα εξής:

Οι εξεταστές οι οποίοι επιλέγονται από τον περιφερειάρχη έχουν ως κύριο και αποκλειστικό έργο τη διενέργεια των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών. Η πρόβλεψη αυτή με βεβαιότητα ακυρώνει κάθε προσπάθεια για την εύρυθμη, διαφανή και αποτελεσματική λειτουργία των Δ/νσεων Συγκοινωνιών, ενώ αναπόφευκτα οδηγεί σε οριστικό κλείσιμο τα περιφερειακά γραφεία αυτών.

Η αποκλειστική εντός ωραρίου απασχόληση των εξεταστών αποδυναμώνει πλήρως την παροχή των λοιπών υπηρεσιών (ταξινομήσεις, μεταβιβάσεις οχημάτων, αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων, ελέγχων κλπ).

Η πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού το οποίο θα αναπλήρωνε τους εξεταστές θα αποτελούσε λύση, αν γινόταν ταυτόχρονα με την εφαρμογή του μέτρου, γεγονός ανέφικτο λόγω της γενικευμένης απαγορεύσεως των προσλήψεων και των χρονοβόρων ούτως ή άλλως διαδικασιών που απαιτούνται γι’αυτό.

Μονόδρομο αποτελεί η πρόταση όλων των εμπλεκομένων για τη διενέργεια των εξετάσεων εκτός ωραρίου. 

Οι μηνιαίες δαπάνες, όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση χρηματοοικονομικών επιπτώσεων, για τις «αμοιβές» των εξεταστών ανέρχονται στο ποσό των 275.000 και οι ετήσιες στο συνολικό ποσό των 3.300.000 ευρώ, ενώ τα ετήσια έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης από τις εξετάσεις στα 42 εκ. ευρώ.

Δηλαδή, η Κυβέρνηση με την αδικαιολόγητη αυτή ρύθμιση, διαλύει τις υπηρεσίες των περιφερειών, ταλαιπωρεί χιλιάδες πολίτες, εξαθλιώνει οικονομικά τις σχολές οδηγών για να «εξοικονομήσει» (υπεξαιρέσει εις βάρος των εργαζομένων) το αντίστοιχο ποσό των 3 εκατομμυρίων ετησίως, αντί να αποδώσει στις περιφέρειες το υπόλοιπο, προκειμένου να διαμορφώσουν και να εξασφαλίσουν τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται (ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή πίστες).  

Έτσι, η συζήτηση των υπόλοιπων διατάξεων του σ.ν. προϋποθέτει την παραδοχή αυτού του αιτήματος, διαφορετικά οι διευθύνσεις μεταφορών και επικοινωνιών των Π.Ε. δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στο βασικό έργο τους.

Η πρόβλεψη για διενέργεια των εξετάσεων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή σε πίστες εκπαίδευσης αγνοεί ότι απαιτείται χρόνος για τη διαμόρφωση ή την κατασκευή τους (άρθρο 7 σ.ν.) που δεν προβλέπεται, ούτε εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι γι αυτό.

Με την επιφύλαξη για λεπτομερέστερες παρατηρήσεις για τις λοιπές διατάξεις του σ.ν., με τις οποίες επιτείνεται το αδιέξοδο, προτείνω τη συζήτηση του θέματος λόγω του κατεπείγοντος αυτού στην αυριανή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά την οποία σας παρακαλώ να κληθούν οι βουλευτές της Κρήτης και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων μας. 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook