Ξεκινά η κατασκευή του έργου «Επέκταση δικτύου άρδευσης Μάρθας» προϋπολογισμού 43.000 €, τη σύμβαση υλοποίησης του οποίου υπέγραψε ο Δήμαρχος Βιάννου, Παύλος Μπαριτάκης.

Σύμφωνα με τη μελέτη προβλέπεται να γίνει επέκταση του υπάρχοντος δικτύου άρδευσης στην ευρύτερη περιοχή της Τ.Κ. Μάρθας για να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής, καθώς και αντικατάσταση τµηµάτων πεπαλαιωμένων δικτύων. Θα κατασκευαστεί ένα νέο πλήρες πιεζοθραυστικό φρεάτιο στην αρχή του υπό κατασκευή δικτύου για την εύρυθµη λειτουργία του. Επίσης θα τοποθετηθούν σωλήνες πολυαιθυλενίου Φ90/16ατµ 1.110 µ. και Φ90/10 ατµ. 500 µ. µε όλα τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήματα και τους αναγκαίους αεροεξαγωγούς. Θα τοποθετηθεί επίσης μία νέα υδροληψία άρδευσης (κολλεκτέρ) για την δημιουργία υποδοχών άρδευσης των ιδιωτών µε υδρομετρητές. Τέλος στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας τοποθετούνται και δύο νέοι πυροσβεστικοί κρουνοί. 

 Ο προϋπολογισµός του έργου είναι 43.000,00 € συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης µε ΚΑ 2014ΕΠ40200002.

 Ο Δήμαρχος Βιάννου δήλωσε σχετικά: «Μια ακόμη σημαντική παρέμβαση που αφόρα στην επέκταση αρδευτικού δικτύου στον οικισμό Μάρθας υλοποιείται με την σημερινή υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο εργολάβο. Σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας και τους φορείς του οικισμού εκπονήθηκε η μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αρδευτικές ανάγκες των κατοίκων του χωριού. Η προσπάθεια μας αυτή θα συνεχιστεί με αρκετές τοπικές παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο επόμενο διάστημα. Τέλος ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την χρηματοδότηση του έργου».

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook