Το πράσινο φως στο δήμο Ηρακλείου για την κατεδάφιση των στεγάστρων των καταστημάτων, έδωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, με απόφαση που έλαβε χθες,  η οποία θα έχει προσωρινό χαρακτήρα και ισχύ ένα χρόνο.

Στο τέλος αυτού του χρονικού διαστήματος, ο δήμος Ηρακλείου θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την αρχιτεκτονική μελέτη ενώ η δυνατότητα ή μη τοποθέτησης στεγάστρων και κινητών ανεμοθωρακίων θα αξιολογείται από την συγκεκριμένη υπηρεσία, η οποία θα προσδιορίζει κατά περίπτωση τις διαστάσεις των κατασκευών με γνώμονα την απρόσκοπτη διέλευση πεζών και οχημάτων έκτακτης ανάγκης καθώς και την αποφυγή αισθητικής επιβάρυνσης των κοινόχρηστων χώρων του ιστορικού κέντρου.

Σύμφωνα με την απόφαση της Εφορείας, η οποία εκδόθηκε την ίδια ημέρα που αγανακτισμένοι καταστηματάρχες, συγκεντρώθηκαν στη Λοτζια, για το επίμαχο θέμα των κατεδαφίσεων, προβλέπονται τα εξής:

  • Στις πλατείες Καλλεργών, Ελ. Βενιζέλου, Αγίου Τίτου, Πλ. Κορνάρου και στην οδό 25ης Αυγούστου δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητών στεγάστρων και ανεμοφρακτών.
  • Σε στέγαστρα που βρίσκονται σε περιβάλλοντα χώρο μνημείων η μορφή θα καθορίζεται σε συνεννόηση με την Υπηρεσία μας.
  • Δεν θα τοποθετούνται στα στέγαστρα: α) οριζόντιες τέντες σε συνέχεια των στεγάστρων, β) κάθετες τέντες ή άλλα προσαρτήματα που θα μετατρέπουν τον ανοικτό χώρο σε κλειστό.
  • Τα στέγαστρα δεν θα τοποθετούνται σε συνέχεια ή σε επαφή με τα σκιάδια των προσόψεων των καταστημάτων σε περίπτωση που υπάρχουν.
  • Τα ανεμοθωράκια θα έχουν μέγιστο ύψος 1,20μ από το έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της βάσης- ζαρτινιέρας και δεν τοποθετούνται άλλες κατασκευές καθ' ύψος, προκειμένου να μην μετατρέπεται ο υπαίθριος χώρος σε κλειστό.
  • Να απλοποιηθεί το σχέδιο στη βάση της ζαρντινιέρας και να αποτελείται από οριζόντια και κάθετα στοιχεία.

Αναλυτικά, η απόφαση της εφορείας αρχαιοτήτων αναφέρει τα εξής:

Εγκρίνουμε την πρόταση του Δήμου Ηρακλείου για τον καθορισμό προσωρινού τύπου στεγάστρων και ανεμοθωρακίων για την τοποθέτησή τους σε κοινόχρηστους χώρους και πλατείες, εκτός των προσόψεων των καταστημάτων, ως προς τη μορφή τους, με τους ακόλουθους όρους:

1. Η έγκριση έχει προσωρινό χαρακτήρα. Η ισχύς της παρούσης είναι για ένα (1) χρόνο. Ως τη λήξη της ο Δήμος Ηρακλείου θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την απαιτούμενη αρχιτεκτονική μελέτη.

2. Να υποβληθεί η Κανονιστική Πράξη στην Υπηρεσία μας προκειμένου να προωθηθεί στο αρμόδιο αρχαιολογικό Συμβούλιο προς έγκριση.

3. Έως την έγκριση της Κανονιστικής Πράξης η δυνατότητα ή μη τοποθέτησης στεγάστρων και κινητών ανεμοθωρακίων θα αξιολογείται από την Υπηρεσία μας, η οποία θα προσδιορίζει κατά περίπτωση τις διαστάσεις των κατασκευών με γνώμονα την απρόσκοπτη διέλευση πεζών και οχημάτων έκτακτης ανάγκης καθώς και την αποφυγή αισθητικής επιβάρυνσης των κοινόχρηστων χώρων του ιστορικού κέντρου, βάσει των άρθρων 10 & 14 του Ν. 3028/2002.

4. Στις πλατείες Καλλεργών, Ελ. Βενιζέλου, Αγίου Τίτου, Πλ. Κορνάρου και στην οδό 25ης Αυγούστου δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητών στεγάστρων και ανεμοφρακτών.

5. Σε στέγαστρα που βρίσκονται σε περιβάλλοντα χώρο μνημείων η μορφή θα καθορίζεται σε συνεννόηση με την Υπηρεσία μας.

6. Δεν θα τοποθετούνται στα στέγαστρα: α) οριζόντιες τέντες σε συνέχεια των στεγάστρων, β) κάθετες τέντες ή άλλα προσαρτήματα που θα μετατρέπουν τον ανοικτό χώρο σε κλειστό.

7. Τα στέγαστρα δεν θα τοποθετούνται σε συνέχεια ή σε επαφή με τα σκιάδια των προσόψεων των καταστημάτων σε περίπτωση που υπάρχουν.

8. Τα ανεμοθωράκια θα έχουν μέγιστο ύψος 1,20μ από το έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της βάσης- ζαρτινιέρας και δεν τοποθετούνται άλλες κατασκευές καθ' ύψος, προκειμένου να μην μετατρέπεται ο υπαίθριος χώρος σε κλειστό.

9. Να απλοποιηθεί το σχέδιο στη βάση της ζαρντινιέρας και να αποτελείται από οριζόντια και κάθετα στοιχεία.

10. Ο Δήμος Ηρακλείου θα μεριμνήσει για την απομάκρυνση κάθε αυθαίρετης κατασκευής στεγάστρων που αποκλίνει από τον εγκεκριμένο τύπο και για την απελευθέρωση του χώρου διέλευσης πεζών και οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Η Απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά τυχόν απαιτούμενη οικοδομική άδεια από άλλη αρμόδια κρατική αρχή ούτε αποτελεί αναγνώριση τίτλου ιδιοκτησίας.

 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook