Τον άμεσο διορισμό γενικού διευθυντή στον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης που εδώ και δυο χρόνια παραμένει ακέφαλος και την σύνταξη επίκαιρης μελέτης για την βιωσιμότητά του, ζητά από τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Χρυσοχοΐδη, ο βουλευτής Χανίων του ΠΑΣΟΚ Σήφης Βαλυράκης.

Για τρίτη συνεχή φορά σε διάστημα λιγότερο του ενός χρόνου, ο κ. Βαλυράκης επανέρχεται στο θέμα με ερώτηση στη Βουλή υπενθυμίζοντας ότι, ο ΟΑΔΥΚ ο στρατηγικός διαχειριστής του υδατικού δυναμικού της Δυτικής Κρήτης πρέπει να συνεχίσει το ρόλο του επισημαίνοντας παράλληλα ότι, η σχεδιαζόμενη ενοποίηση του με τον ΟΑΝΑΚ μπορεί  να δώσει έναν ενιαίο φορέα διαχείρισης για όλη τη Κρήτη.

Ο ΟΑΔΥΚ υπογραμμίζει ο Χανιώτης βουλευτής που δεν είναι μόνο οικονομικά ισορροπημένος αλλά και κερδοφόρος, δεν μπορεί να παραμένει από το 2009 ουσιαστικά ακέφαλος για αυτό και ζητά από τον Υπουργό να ενημερωθεί άμεσα για τις ενέργειες του προς αυτή την κατεύθυνση.

«Η περιοχή των Χανίων λόγω του επιβλητικού ορεινού όγκου των Λευκών Ορέων και των υψηλών σχετικά χιονοπτώσεων -αναφέρει μεταξύ άλλων στην ερώτηση του- διαθέτει ένα μοναδικό πλουτοπαραγωγικό πόρο, το υδατικό δυναμικό της. Το υδατικό αυτό δυναμικό εμφανίζεται είτε ως επιφανειακά νερά, είτε συλλέγεται σε τεράστιους υπόγειους φυσικούς ταμιευτήρες.

Ο Ο.Α.ΔΥ.Κ οργανώθηκε κατά τα πρότυπα αντίστοιχων διεθνών οργανισμών και  από την δεκαετία του 1970 λειτουργεί ως στρατηγικός διαχειριστής του Υδατικού Δυναμικού Δυτικής Κρήτης. Διαθέτει έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και μοναδική τεχνογνωσία στα υδραυλικά έργα, ενώ έχει εκτελέσει ένα κολοσσιαίο έργο υποδομών που περιλαμβάνει έργα συλλογής, μεταφοράς και διανομής νερού στη Δυτική Κρήτη.

Το έργο του Οργανισμού -συνεχίζει- σχεδιάστηκε, μελετήθηκε και εγκρίθηκε από το τέως ΥΠΕΧΩΔΕ, την Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το έργο αφορά στη διαχείριση και εκμετάλλευση μέρους του ετήσιου όγκου 300 εκατ. m3 γλυκού υπόγειου νερού που εκφορτίζεται, μέσω πηγών από το ορεινό συγκρότημα των Λευκών Ορέων και ακολούθως κατευθύνεται στις βόρειες ακτές της Νήσου, αλλά και επιφανειακών νερών που ακολουθούν την ίδια πορεία προς την θάλασσα.

Σήμερα ένα μικρό ποσοστό αυτών των υδατικών πόρων είναι εκμεταλλεύσιμο, επειδή το έργο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Κατά την εφετινή θερινή περίοδο ο νομός Χανίων -σημειώνει- αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα λειψυδρίας τα οποία ανέδειξαν για πολλοστή φορά την ανάγκη ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων από το βασικό σχεδιασμό μεγάλων εγγειοβελτιωτικών έργων.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης, πρέπει να συνεχίσει το ρόλο του Φορέα Στρατηγικής Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης του πλούσιου υδατικού δυναμικού της Δυτικής Κρήτης, μέσω των υφιστάμενων αλλά και νέων έργων αξιοποίησής του. Ο Οργανισμός με βάση το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα σταθερότητας δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να επιχορηγείται από το κράτος. Σήμερα οι συνολικές υποχρεώσεις  του ανέρχονται σε 3.178.974,73 Ευρώ ενώ οι απαιτήσεις του από οφειλές τρίτων ανέρχονται στο ποσό των 8.099.401,12  Ευρώ. Το Ελληνικό δημόσιο για παράδειγμα, του οφείλει επιστροφές ΦΠΑ ύψους 2. 814.401 Ευρώ.

Ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. λοιπόν -καταλήγει ο κ. Βαλυράκης- δεν είναι μόνο οικονομικά ισορροπημένος αλλά είναι κερδοφόρος. Δεν είναι δυνατόν όμως να συνεχίσει να λειτουργεί ουσιαστικά ακέφαλος.»