Ξεκίνησε σήμερα στο Καστέλλι η διήμερη συντονιστική συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος διαπεριφερειακής – εδαφικής συνεργασίας MED με διακριτικό τίτλο «IN.FLOW.ENCE: Innovations Flow European Network for the city economy”, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας. Στόχος του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός και η δημιουργία ενός κέντρου διαχείρισης πόρων, ενός σύγχρονου δηλαδή συστήματος μελέτης και επεξεργασίας για την ανάπτυξη των περιοχών της Μεσογείου.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς από επτά χώρες του κόσμου και συγκεκριμένα από την Ιταλία, τη Μάλτα, τη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Σλοβενία, την Ελλάδα και την Ισπανία.

Οι δράσεις του προγράμματος, που βρίσκεται σε εξέλιξη, προβλέπουν τη δημιουργία και λειτουργία κέντρου διαχείρισης αναπτυξιακών πόρων κάθε περιοχής, καθώς και τη δημιουργία κέντρου στήριξης επιχειρηματικότητας μικρών επιχειρήσεων της Μεσογείου. Βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου αναπτυξιακού μοντέλου για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Τις εργασίες της συνάντησης χαιρέτισε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο οποίος παρουσίασε τα δεδομένα της περιοχής, ενημερώνοντας παράλληλα τους εταίρους για την πρόσφατη διοικητή μεταρρύθμιση της χώρας και τις αλλαγές που επέφερε ο Καλλικράτης στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Καλογεράκης αναφέρθηκε στους αναπτυξιακούς στόχους της Δημοτικής Αρχής για την ευρύτερη περιοχή, θέτοντας υπόψη των εταίρων και την προοπτική δημιουργίας του νέου διεθνούς αεροδρομίου Καστελλίου.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας μίλησε για το έργο στο οποίο καλείται το δίκτυο των φορέων του προγράμματος να συνεργαστεί, κάνοντας λόγο για ένα εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής, που θα σχετίζεται και με την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα σχετίζεται με την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων, νέας γνώσης και εξειδίκευσης, στην τοπική αναπτυξιακή διαδικασία.