Από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι συνεχίζεται για λίγες ακόμα ημέρες η υποδοχή αιτήσεων καταγραφής ζημιών σε επιχειρήσεις,  λόγω της θεομηνίας της 25ης Φεβρουαρίου 2019.

Οι ιδιοκτήτες των οποίων οι επιχειρήσεις υπέστησαν καταστροφές λόγω της παραπάνω θεομηνίας, μπορούν να καταθέτουν αίτηση για καταγραφή της ζημιάς από την αρμόδια επιτροπή της ΠΕ Ρεθύμνης. Οι αιτήσεις γίνονται στο γραφείο 209 του κτιρίου της ΠΕ Ρεθύμνης ( Πλατεία Σοχώρας ) τις εργάσιμες ώρες και ημέρες

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση κατεστραμμένης / πλημμυρισμένης επιχείρησης, ο ιδιοκτήτης πριν προχωρήσει στην αποκατάσταση, πρέπει να αποτυπώσει με κάθε πρόσφορο μέσο το μέγεθος της καταστροφής ( φωτογραφίες, βίντεο, ύψος νερού εντός του κτηρίου, κατεστραμμένα υλικά), καθώς και να διατηρήσει τα κατεστραμμένα υλικά και αγαθά, ώστε να είναι διαθέσιμα στην αρμόδια επιτροπή, που θα έρθει να ελέγξει την οικία  / επιχείρησή του.

Επίσης γνωστοποιείται ότι η Π.Ε. Ρεθύμνης δρα ως φορέας υποδοχής των αιτήσεων για καταγραφή καταστροφής από πλημμύρα. Οι εκθέσεις αυτοψίας, που συντάσσονται ανά περίπτωση, θα προωθηθούν συγκεντρωτικά στην ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ του Υπουργείου Υποδομών, για τη συνέχιση της διαδικασίας καταγραφής, χαρακτηρισμού της περιοχής ως πλημμυρόπληκτης, και της συνέχισης της διαδικασίας καταβολής αποζημιώσεων.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook