Υπεγράφη η σύμβαση για την οδική ασφάλεια στους κόμβους Δαφνών - Αθανάτων - Σταυρακίων.

Υπογράφηκε σήμερα στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης η Σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη και του  Αναδόχου Κωνσταντίνου Χατζάκη, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, για το έργο που αφορά στον ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ  των ΚΟΜΒΩΝ: ΔΑΦΝΩΝ- ΑΘΑΝΑΤΩΝ-ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ».

Το έργο έχει ως σκοό την βελτίωση και συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο της περιφέρειας και  τη  βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των διερχομένων οχημάτων στο  Εθνικό δίκτυο της Κρήτης.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 240.000,00 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. Στο εν λόγω υποέργο πρόκειται να πραγματοποιηθεί ο Ηλεκτροφωτισμός τριών κόμβων και παράλληλα θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας, όπου απαιτηθούν.

Οι τρείς κόμβοι: «ΔΑΦΝΩΝ-ΑΘΑΝΑΤΩΝ-ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ» βρίσκονται στο  Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου της  Περιφέρειας Κρήτης, συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό Ε97 στο τμήμα Ηράκλειο - Μοίρες - Τυμπάκι.

Παράλληλα θα οριοθετηθεί η οδός, θα αυξηθεί η ασφάλεια διέλευσης των οχημάτων, τόσο κατά τις νυχτερινές ώρες όσο και κατά τη διάρκεια της ημέρας, στοιχεία που συμβάλλουν στην  αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας .

-Στον Κόμβο ΔΑΦΝΩΝ, πρόκειται να τοποθετηθούν συνολικά δεκατρείς  ιστοί. Δέκα ιστοί ύψους  εννέα  μέτρων  και δύο ιστοί δώδεκα μέτρων.

-Στον Κόμβο ΑΘΑΝΑΤΩΝ, πρόκειται να τοποθετηθούν συνολικά δώδεκα ιστοί. Δέκα ιστοί ύψους  εννέα  μέτρων  και τρεις ιστοί δώδεκα μέτρων.

-Στον Κόμβο ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ, πρόκειται να τοποθετηθούν συνολικά δεκατρείς  ιστοί. Δέκα ιστοί ύψους  εννέα  μέτρων  και τρεις ιστοί δώδεκα μέτρων. 

Όλα τα φωτιστικών του οδοφωτισμού  στους  τρεις υφιστάμενους κόμβους  θα είναι χαμηλής κατανάλωσης τύπου  SMD Led με περισσότερες από 10 φωτοδιόδους τα οποία θα έχουν σύστημα τροφοδοσίας bypass ώστε σε περίπτωση αστοχίας ενός τα υπόλοιπα να συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά.

Παράλληλα θα τοποθετηθεί και  ο απαραίτητος εξοπλισμός όπως  πίνακες (πίλαρς), δίκτυο, φρεάτια κλπ.

Επιπροσθέτως  και  στους τρεις  αναφερόμενους κόμβους  θα τοποθετηθούν  και  στηθαία  ασφαλείας ,  όπου  αυτά απαιτηθούν,  για την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων .


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook