Στην καταγραφή των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις τοπικές οικονομίες των περιφερειών της Ελλάδας σχεδιάζει να προχωρήσει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Ήδη, απηύθυνε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου σε μελετητικές εταιρείες, ενώ η έρευνα αναμένεται να παραδοθεί στο υπουργείο το αργότερο στα μέσα Ιουνίου.

Στόχος της έρευνας είναι η παροχή όλων εκείνων των απαραίτητων στοιχείων που θα επιτρέψουν στην Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης να έχει μια πλήρη κατά το δυνατόν και επίκαιρη αποτύπωση των γεωγραφικών διαστάσεων της οικονομικής κρίσης σε τομείς που είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη των περιφερειών της Ελλάδας.

Ακόμη, η έρευνα θα συμβάλει στη δημιουργίας πλατφόρμας για την διατύπωση προτάσεων και εκπόνηση εξειδικευμένων προγραμμάτων στήριξης της οικονομίας των περιφερειών της χώρας που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Τα δε στοιχεία που θα συλλεγούν αναμένεται να φανούν χρήσιμα και στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για την Πολιτική Συνοχής μετά το 2013.

Η μελετητική εταιρεία που θα αναλάβει το έργο (η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών εκπνέει στις 23/2/2011) θα συλλέξει και θα επεξεργασθεί στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν την οικονομική συγκυρία και τις χωρικές διαστάσεις της οικονομικής κρίσης, όπως το δηλωθέν εισόδημα, τα επίπεδα ανεργίας, η οικοδομική και κατασκευαστική δραστηριότητα, ο τουρισμός, τα επίπεδα επιχειρηματικότητας, η αποταμίευση και η πιστωτική επέκταση σε τοπικό επίπεδο, η αγροτική παραγωγή, η κατανάλωση ενέργειας, το λιανικό εμπόριο και οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

Το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης επιδιώκει η επεξεργασία των στοιχείων να οδηγήσει στον υπολογισμό δεικτών εξέλιξης και μεταβολής που θα αντικατοπτρίζουν την επίπτωση της οικονομικής κρίσης στο κατάλληλο χωρικό επίπεδο.

Πάντως, το περιεχόμενο της εν λόγω μελέτης δεν διαφοροποιείται σημαντικά από το περιεχόμενο της μελέτης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τα αποτελέσματα των Εθνικών Λογαριασμών σε επίπεδο Περιφέρειας, που καταγράφει την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τοπικό επίπεδο.

Μάλιστα, η έρευνα αυτή λαμβάνεται υπόψη τόσο από τις εθνικές όσο και από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες κατά τον σχεδιασμό του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και την κατάρτιση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων του επενδυτικού νόμου.

ιn.gr

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook