Μια πρωτοβουλία για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων και την διάδοση της ανακύκλωσης

Ο Δήμος Κισσάμου ανακοίνωσε προς τους δημότες του ότι στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του για ορθότερη διαχείριση των απορριμμάτων, αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και την κατεύθυνση στη διαλογή στην πηγή, προέβη στην προμήθεια ειδικών Συλλεκτήρων Ανακυκλώσιμων Υλικών κατάλληλων για χρήση τόσο σε  εσωτερικούς χώρους (οικίες, αίθουσες σχολείων, δημόσια κτίρια, γραφεία, ξενοδοχεία) όσο και σε εξωτερικούς (μπαλκόνια, βεράντες, κήπους) με τελικό στόχο:

• Την ενίσχυση της προσπάθειας για την καλλιέργεια συνείδησης ανακύκλωσης στους πολίτες.

• Την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ανακύκλωση των διαφόρων υλικών

• Την αύξηση της συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, με συνέπεια την μείωση της ποσότητας των σύμμεικτων απορριμμάτων που αποθέτει ο Δήμος.

• Τον ευκολότερο διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών από τα υπόλοιπα απορρίμματα εντός των κτιρίων (διαλογή στην πηγή)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2822340200 (Γραμματεία Δημάρχου) και να παραλαμβάνουν τον Οικιακό Κάδο Ανακύκλωσης από το χώρο του Δημαρχείου ενυπόγραφα.