Η δημοπρασία περιλαμβάνει 224 σκάφη μεταξύ των οποίων και αρκετά πρώην περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος

Εκτός από αυτοκίνητα, φορτηγά και δίκυκλα ο πρώην ΟΔΔΥ δημοπρατεί υλικά, σκάφη μέχρι και πλοία τα οποία έχουν κατασχεθεί από τις Αρχές.

Ειδικά στις δημοπρασίες σκαφών οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να ανακαλύψουν πραγματικές ευκαιρίες σε άκρως δελεαστικές τιμές εκκίνησης τα οποία σε μεγάλο ποσοστό προέρχονται εκτός από το στόλο του Λιμενικού.

Έτσι λοιπόν την Πέμπτη 20 Ιουνίου στις 9.00΄π.μ., θα γίνει στην αποθήκη της ΔΔΔΥ στη Μαγουλέζα και ταυτόχρονα την ίδια μέρα και ώρα με τηλεφωνική σύνδεση στα γραφεία του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγωγών Θεσσσαλονίκης, Τμήμα διαχείρισης δημοσίου υλικού, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, του τελωνείου Πατρών, τμήμα Ι’ – διαχείρισης δημοσίου υλικού, Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου και ακτή δυμαίων και του Τελωνείου Λάρισας, τμήμα Ζ’ διαχείρισης δημοσίου υλικού, Φαρσάλων 21, πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πώληση Πλωτών Αθήνας, σύμφωνα με τους Γενικούς ΄Ορους Πώλησης Υλικών, Πλωτών & Εναέριων Μέσων.

Η δημοπρασία περιλαμβάνει 224 σκάφη μεταξύ των οποίων και αρκετά πρώην περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος.

Η επίσκεψη των δημοπρατούμενων Πλωτών επιτρέπεται από 18-6-2019 έως 19-6-2018 κατόπιν συνεννόησης με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία, 2) από τον αγοραστή μετά τον διακανονισμό.

Επίσης οι αγοραστές οφείλουν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι κατά την αποκομιδή και περαιτέρω διαχείριση των υλικών (ΠΛΩΤΑ) θα λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων όπως και του αέρα από διαφυγή τυχόν επικινδύνων αερίων.

Η εγγύηση συμμετοχή στην δημοπρασία σκαφών ορίζεται σε 20% της τιμής εκκίνησης.

Δείτε όλα τα σκάφη που δημοπρατούνται