Έγινε η ανακήρυξη των οριστικών αποτελεσμάτων για τον δήμο Καντάνου - Σελίνου και τις Κοινότητες

Ανακηρύχθηκαν από το Πρωτοδικείο Χανίων όλα τα ονόματα που εξελέγησαν στις δημοτικές εκλογές και θα αποτελούν το νέο δημοτικό συμβούλιο Καντάνου - Σελίνου καθώς και όλοι οι εκλεγέντες των κοινοτήτων του δήμου.

Πρώτη πράξη

Στην πρώτη πράξη παρουσιάζονται τα ονόματα των τακτικών συμβούλων που θα απαρτίζουν το νέο δημοτικό συμβούλιο Καντάνου και Σελίνου καθώς και των αναπληρωματικών τους. Επίσης ανακηρύσσονται τα άτομα που εξελέγησαν σύμβουλοι στις Κοινότητες.

Δεύτερη πράξη

Στη δεύτερη πράξη παρουσιάζονται οι εκλεγμένοι του δημοτικού συμβουλίου χωρισμένοι ανά εκλογική περιφέρεια μαζί με τους σταυρούς που έλαβαν

Τρίτη πράξη

Στην τρίτη πράξη παρουσιάζονται οι τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού σύμφωνα με τον αριθμό σταυρών προτιμήσεων στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του δήμου.

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ

ΤΡΙΤΗ ΠΡΑΞΗ