Δύο συμβάσεις για έργα υποδομής στο οδικό δίκτυο που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Κρήτης υπέγραψε ο Δήμαρχος Αμαρίου Παντελής Μουρτζανός

Την Πέμπτη 20-06-19, ο Δήμαρχος Αμαρίου, υπέγραψε τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣ ΑΓΚΥΡΟΥΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 90.000,00 € με ανάδοχο την εταιρεία «Μπενάκης Α. – Κουτράκης Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.». 

Σύμφωνα με την μελέτη, θα γίνει τοποθέτηση πλήρως αγκυρούμενου πλέγματος σε επικίνδυνα σημεία των οικισμών Πλατανίων και Πλατάνου όπου παρατηρούνται επαναλαμβανόμενες πτώσεις βράχων, με σκοπό την προστασία των διερχόμενων κατοίκων και οχημάτων. 

Επίσης, υπογράφηκε η σύμβαση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ):«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΚΛΗΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 107.000,00 € με ανάδοχο την εταιρεία «ERGO ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.». 

Σύμφωνα με τη μελέτη, θα πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης τμήματος διαδημοτικής οδού που συνδέει τους  Δήμους Αμαρίου και Φαιστού, μήκους 2.140,00 μ.

Τα παραπάνω έργα χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Κρήτης.