Υπεγράφη σήμερα, Πέμπτη από τον Δήμαρχο Χανίων, Τάσο Βάμβουκα, και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας η σύμβαση του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Υποδομών Οδων Δ.Ε. Θερίσου, έτους 2019”, αρχικού προϋπολογισμού 74.000 € (με Φ.Π.Α.). 

Η σύμβαση αφορά σε εργασίες αποκατάστασης φθορών στα οδοστρώματα του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Θερίσου του Δήμου Χανίων, όπου αυτές απαιτηθούν, προκειμένου να αποκατασταθεί η οδική ασφάλεια των υποδομών των οδών.

Οι παρεμβάσεις, που προβλέπεται να προωθηθούν, αφορούν σε:  

• Εξυγίανση βάσεως και υποβάσεως των παλαιών και φθαρμένων οδοστρωμάτων με κατάλληλο υλικό. 
• Επισκευή ασφαλτικού οδοστρώματος με κατάλληλα υλικά.