Η κοπή γίνεται με ψηφιακό τρόπο αλλά τα φύλλα είναι αληθινά.

Ο Ισπανός καλλιτέχνης Lorenzo Duran εκφράζει το ταλέντο του, σκαλίζοντας φύλλα δέντρων.

Η κοπή γίνεται με ψηφιακό τρόπο αλλά τα φύλλα είναι αληθινά.