Κατά 1,52% αυξήθηκε η απασχόληση στο λιανεμπόριο τροφίμων στο πρώτο εξάμηνο του 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ποσοστό που αναλογεί σε περισσότερες από 5.300 επιπλέον θέσεις εργασίας ενώ είναι και κατά 2,81% υψηλότερο και από τον μέσο όρο του 2010.

Αντίθετα, την ίδια στιγμή ο γενικός δείκτης απασχόλησης για το λιανεμπόριο γενικά παρουσιάζει μείωση -3,91% το πρώτο εξάμηνο του 2011 σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2010 (μείωση που στους λοιπούς κλάδους του λιανεμπορίου ξεπερνάει το 7%).

Από την έναρξη της ύφεσης στην ελληνική οικονομία (μέσα 2008) έως και το καλοκαίρι του 2010, ο κλάδος του λιανεμπορίου τροφίμων (σε αντίθεση με άλλους υποκλάδους του λιανεμπορίου) έχει διατηρήσει την απασχόληση και μάλιστα την έχει αυξήσει σε έναν μικρό βαθμό).

Επίσης, η πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών δείχνει πως κατά τη δεκαετία 2000-2010 η απασχόληση στο λιανεμπόριο τροφίμων αυξήθηκε κατά 30% (από τις μεγαλύτερες κλαδικές αυξήσεις στην Ελλάδα) ενώ στο λοιπό λιανεμπόριο αυξήθηκε μόνο κατά 4,3%.

Όσον αφορά στην εξέλιξη των τιμών στα σούπερ μάρκετ στο οκτάμηνο του 2011, σύμφωνα με έκθεση του ΙΕΛΚΑ, παρουσιάζουν σταθεροποιητικές τάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο γενικός δείκτης του οργανωμένου λιανεμπορίου παρουσιάζει τάση συγκράτησης των τιμών καθώς παρά τις αυξήσεις του ΦΠΑ κατά 4% (από 9% σε 13% και από 19% σε 23%), αυξήθηκε σε διάστημα 20 μηνών μόλις κατά 3,25%.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο αντίστοιχος δείκτης που σταθμίζεται ώστε να μην περιλαμβάνει τις αυξήσεις του ΦΠΑ ήταν πτωτικός και τους τελευταίους 20 μήνες έχει μειωθεί κατά 0,30%.