Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου και Προέδρους και μέλη Συμβουλίων  Κοινοτήτων για ορκωμοσία

Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχικών και επαναληπτικών δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και της 2ας Ιουνίου 2019  και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 23/2019 και 24/2019 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου, παρακαλούνται τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, οι πρόεδροι και μέλη συμβουλίων κοινοτήτων να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα και στην  αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη», στις 25 Αυγούστου 2019, ημέρα Κυριακή  και ώρα 20:00, ώστε σε δημόσια συνεδρίαση, να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του Ν. 3852/ 2010 ορκωμοσία.