Μεταξύ των θεμάτων ο ορισμός Διοικητικών Συμβουλίων σε Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και ΔΟΚΟΙΠΠ

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ
2. Ενημέρωση για τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου {Πρόεδρος}
3. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο" {Δήμαρχος}
4. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (ΔΟΚΟΙΠΠ)» {Δήμαρχος}
5. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης της με αριθμ. πρωτ. 37876/28-09-2018 (ΑΔΑΜ 18SYMV003760865 2018-09-28) υπογραφείσας σύμβασης στο πλαίσιο της πράξης “Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου” με ακρωνύμιο «Smart Cities» του προγράμματος συνεργασίας INTERREGV-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» {Δήμαρχος}
6. Ορισμός επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων  έτους 2019  {Αλόγλου}
7. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Αλόγλου}
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Χανίων {Αλόγλου}
9. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής και ορισμού υπευθύνων του Εταίρου Δήμος Χανίων για την υλοποίηση του επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική και βασική υλική Συνδρομή 2015 – 2020» για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους ΤΕΒΑ/ FEAD , στο πλαίσιο της Κοινωνικής Σύμπραξης με Φορέα Leader την Περιφέρεια Κρήτης  {Ζερβουδάκη}
10. Ορισμός Μελών για τη Συγκρότηση Διοικούσας Επιτροπής του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Χανίων {Ζερβουδάκη}
11. Αποδοχή παράτασης της δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου για την απρόσκοπτη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου {Ζερβουδάκη}
12. Αποδοχή παράτασης της δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου για την απρόσκοπτη λειτουργία της δράσης «Δομή παροχής βασικών αγαθών – παροχή συσσιτίου» {Ζερβουδάκη}
13. Συμμετοχή του Δήμου Χανίων στη δράση «Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε κέντρα κοινότητας/κέντρα ένταξης μεταναστών στην Περιφέρεια Κρήτης» {Ζερβουδάκη}
14. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χανίων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων {Ζερβουδάκη} 
15. Συνδιοργάνωση κυπέλου Κρήτης κατηγορίας Optimist Laser4  {Μιχαηλάκης}
16. Συνδιοργάνωση διαλέξεως με θέμα «Αθλητισμός και διατροφή υψηλών μαθησιακών απαιτήσεων»  {Μιχαηλάκης}
17. Κοπή δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης {Τσουπάκης}
18. Αποζημίωση επικειμένων στο ΟΤ 658 στην ιδιοκτησία κκ 014121 Σχ. Πόλεως «Παχιανά ΙΙ» (Ι. Κουτσορινάκης) {Χαζιράκης}
19. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Καρβουνάκη) {Χαζιράκης}
20. Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Κατεδάφιση κτιρίων στην παλιά Πόλη» {Ξανθουδάκης}
21. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χανίων στη πρόταση χρηματοδότησης με ακρωνύμιο «ENERGAIR» στο πλαίσιο της 4ης πρόσκλησης του προγράμματος συνεργασίας Intereg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 {Ξανθουδάκης}.
22. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολικών) εκτός ΔΕ Χανίων 2018» {Ξανθουδάκης}
23. Έγκριση 1ου   Ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου   «Επισκευές συντηρήσεις σχολικών κτιρίων (εκτός ενεργειακής αναβάθμισης), αύλειων χώρων & λοιπές δράσεις» {Ξανθουδάκης}
24. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΣΟΥ - ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ» {Ξανθουδάκης}
25. Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ που αφορά στην κατασκευή πεζογέφυρας παλαιάς εθνικής Οδού Χανίων – Κισσάμου στην Αγίας Μαρίνα στα πλαίσια του έργου «Τροποποίηση περιβαλλ. Αδειοδότησης υφιστάμενης τουριστικής μονάδας με επέκταση της & κατασκευή πεζογέφυρας  στην ΠΕΟ Χανίων – Καστελλίου εντός οικισμού Αγία Μαρίνα Δ. Χανίων» {Ξανθουδάκης}
26. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή της οδού Νίκου Καζαντζάκη» {Ξανθουδάκης} 
27. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Διαμορφώσεις Κοιμητηρίων Δήμου Χανίων» {Ξανθουδάκης}
28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πάρκου σε Κ.Χ. στο ΟΤ 316Α, επί της οδού Γιαμπουδάκη»   {Ξανθουδάκης}
29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΟΥΤΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΟΡΔΑΚΙΟΥ» {Ξανθουδάκης}
30. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΕΛΙΑΣ & ΚΑΜΕΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΟΡΔΑΚΙΟΥ» {Ξανθουδάκης}
31. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα Δ.Ε. Θερίσου - Κεραμειών» {Ξανθουδάκης}
32. Έγκριση κυκλοφοριακών μέτρων για την εκτέλεση του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση πλατείας Σούδας» {Ξανθουδάκης}
33. Έγκριση κυκλοφοριακών μέτρων για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων οδών εντός παλαιού σχεδίου πόλεως ΔΕ Χανίων» {Ξανθουδάκης}
34. Ανάκληση της 677/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά «Ανάκληση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Κων/νου Βρυωνάκη» {Νικηφοράκης}