Υπογράφηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη το Τεχνικό Δελτίο για την ένταξη πράξης στο ΕΣΠΑ του έργου:

¨Διαμόρφωση Τμημάτων Οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη¨

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική παρέμβαση που θα αναβαθμίσει και θα αναμορφώσει τις οδούς Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη στην περιοχή των Πατελών.
Η Οδός Μπαντουβά (από οδό Ιτάνου έως οδό Δωδώνη) και η οδός Ιερωνυμάκη (από Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως έως Οδών Μουσών).

Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που θα γίνουν είναι :

• Υπογειώσεις των κοινωφελών Δικτύων (ΔΕΗ - ΟΤΕ)
• Δίκτυα ύδρευσης – άρδευσης και απορροής ομβρίων υδάτων
• Δεντροφυτεύσεις (μεγάλα δέντρα και θάμνοι)
• Κατασκευή σύγχρονων πεζοδρομίων
• Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού
• Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού
• Έργα οδοποιίας (Ασφαλτικά)


Ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Κουράκης τόνισε ότι η διαμόρφωση αυτών των οδών αποτελεί ακόμα μια σημαντική παρέμβαση του Δήμου Ηρακλείου και κινείται στο πνεύμα της Δημοτικής Αρχής για Ολοκληρωμένες – Σύγχρονες – Πράσινες Αναπλάσεις