Η εταιρεία προσέφυγε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ζητώντας ακύρωση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου  για το οικόπεδο της ΑΒΕΑ

Να ακυρωθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου για το οικόπεδο της ΑΒΕΑ, ζητά με προσφυγή της στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης η εταιρεία "Κρητικά Ακίνητα".

Ο δήμος Χανίων υπενθυμίζεται οτι αποφάσισε την ακύρωση της προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου επί δημαρχίας Τ. Βάμβουκα και την εκ νέου υποβολή του οικοπέδου της ΑΒΕΑ σε ρυμοτομική απαλλοτρίωση με πολεοδομική χρήση «Ελεύθεροι Χώροι- Αστικό Πράσινο», διεκδικώντας επιπλέον μία έκταση περίπου 270 τ.μ., βόρεια του οικοπέδου της ΑΒΕΑ, ζητά η εταιρεία "Κρητικά Ακίνητα"

Στο εικοσασέλιδο κείμενο διοικητικής προσφυγής που κατέθεσε η εταιρεία "Κρητικά Ακίνητα ΑΕ", αφού παραθέτει ένα σύντομο ιστορικό για το επίμαχο οικόπεδο, εκθέτει πέντε λόγους σύμφωνα με τους οποίους θα πρέπει να ακυρωθεί η τελευταία απόφαση του δημοτικού συμβουλίου:

Λόγοι ακύρωσης

1)Χρονική αναρμοδιότητα του διοικητικού οργάνου για επανεπιβολή ρυμοτομικού βάρους

2) Έλλειψη λόγων που δικαιολογούν την ανάκληση

3) Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας παραβίαση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης

4)Έλλειψη, άλλως πλημμέλεια της αιτιολογίας

5)Παραβίαση ουσιώδους διάταξης νόμου, του άρθρου 32 Ν.4067/2012

Δείτε παρακάτω το κείμενο της διοικητικής προσφυγής της εταιρείας