Ήδη, οι πρώτες προκηρύξεις αναμένονται να εκδοθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες και σειρά πέρνουν δεκάδες ακόμα προκηρύξεις σε διάφορους τομείς και ειδικότητες που θα τρέχουν σταδιακά μέσα στη νέα χρονιά.

Η ΜΕΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ σας ενημερώνει για τις προκηρύξεις που βρίσκονται στη τελική ευθεία για έκδοση το προσεχές διάστημα, συνολικά 4.814 μονίμων θέσεων:

1.   167 θέσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα προσληφθεί προσωπικό τριών βαθμίδων εκπαίδευσης: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
•    Τα κριτήρια επιλογής για πτυχιούχους θα είναι: βαθμός πτυχίου, τυχόν μεταπτυχιακό, άδεια άσκησης επαγγέλματος (για γεωτεχνικούς), γνώση χειρισμού Η/Υ, εμπειρία, γνώση ξένων γλωσσών
•    Για την κατηγορία ΔΕ προβλέπτονται: βαθμός τίτλου απολυτηρίου, δεύτερος τίτλος σπουδών, εμπειρία, γνώση ξένων γλωσσών και χειρισμού Η/Υ

Οι βασικές ειδικότητες, εκτιμάται ότι  θα είναι:  
•    ΠΕ Γεωπόνων
•    ΠΕ Γεωπόνων (φυτικής παραγωγής)
•    ΠΕ Κτηνιάτρων
•    ΠΕ Ιχθυολόγων
•    ΠΕ Οικονομικού
•    ΠΕ Πληροφορικής
•    ΔΕ Γεωργικού - Κτηνοτροφικού
•    ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
•    ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού

2.   155-160 θέσεις στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
Η προκήρυξη ολοκληρώνεται τις αμέσως προσεχείς ημέρες και στέλνεται επίσημο αίτημα στο ΑΣΕΠ για την έκδοσή της με στόχο να δημοσιοποιηθεί εντός του 2019. Το αρμόδιο υπουργείο φέρεται να έχει ολοκληρώσει την κατανομή των 155-160 μονίμων θέσεων και να έχει καταλήξει στο θέμα της ειδικής εμπειρίας. Τα βασικά απαραίτητα προσόντα για την πρόσληψη είναι: Γνώση χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο και ξένων γλωσσών. Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται όλοι οι τίτλοι σπουδών Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3.   2.900 θέσεις Βοήθεια στο Σπίτι. «Κλειδώνουν» ένα- ένα τα σημαντικά στοιχεία της μεγάλης προκήρυξης μονίμων με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».Τα 10 επαγγέλματα που θα ζητηθούν:
•    Κοινωνικοί λειτουργοί (ΠΕ, ΤΕ)
•    Ψυχολόγοι (ΠΕ)
•    Νοσηλευτές (ΠΕ, ΤΕ)
•    Βοηθοί Νοσηλευτών (ΔΕ)
•    Κοινωνιολόγοι (ΠΕ)
•    Επισκέπτες Υγείας (ΤΕ)
•    Πτυχιούχους Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΕ)
•    Πτυχιούχους Κοινωνικής Διοίκησης (ΠΕ)
•    Οδηγοί (ΔΕ)
•    Οικογενειακοί Βοηθοί (ΥΕ)

4.    317 θέσεις στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας. Η νέα προκήρυξη αναμένεται να σταλεί άμεσα για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.Θα ζητηθεί μόνιμο προσωπικό 62 ειδικοτήτων. Οι κυριότερες είναι:
•    Λογοθεραπευτές
•    Νοσηλευτές
•    Διοικητικοί
•    Παιδαγωγοί
•    Κοινωνικοί Λειτουργοί
•    Ψυχολόγοι
•    Ηλεκτρολόγοι
•    Οδηγοί
•    Βοηθητικό Προσωπικό (ΥΕ)

5.    270 θέσεις στην Υπηρεσία Ασύλου. Η προκήρυξη των 270 θέσεων στη Υπηρεσία Ασύλου ενισχύθηκε με πτυχιούχους Πληροφορικής και διοικητικό προσωπικό και στρέφεται στην αναζήτηση κοινωνιολόγων, πτυχιούχων κοινωνικής εργασίας, ψυχολόγων κλπ.

6.    1.000 θέσεις στους Δήμους. Την πρώτη λίστα με τις ειδικότητες που θα ζητηθούν στον επικείμενο διαγωνισμό για την πρόσληψη 1.000 μονίμων στους δήμους έχει διαμορφώσει το υπουργείο Εσωτερικών.Εντός της εβδομάδος θα υπάρξει πλήρης καταγραφή των ειδικοτήτων για την δημιουργία του προσχεδίου προκήρυξης.

Με γνώμονα τα απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται από τον ΑΣΕΠ για την συμμετοχή στις προκηρύξεις, δημιουργήθηκεένα καινοτόμο και χρήσιμο για όλους πρόγραμμα που υλοποιείται από την ΜΕΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ (στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης ) στα Χανιά, δίνοντας την δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερομένους ενήλικες (Άνεργοι, Δημόσιοι Υπάλληλοι, Επαγγελματίες, Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, Φοιτητές, Σπουδαστές και Μαθητές) να αποκτήσουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό δεξιοτήτων στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές  αλλά και στα Αγγλικά.

Στην Πληροφορική το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
•    Υπηρεσίες διαδικτύου (Internet)
•    Επεξεργασία Κειμένου (Word)
•    Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
•    Χρήση & Διαχείριση Αρχείων (Windows)
•    Παρουσιάσεις (PowerPoint)
•    Βάσεις Δεδομένων (Access)
και παρέχει την δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερομένους να αποκτήσουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση από τον ΑΣΕΠ και τον ιδιωτικό τομέα, στις  δεξιότητες χειρισμού των Η/Υ. Επίσης αποτελεί το μοναδικό εξεταστικό κέντρο στα Χανιά που διεξάγει κάθε εβδομάδα εξετάσεις για την απόκτηση της πιστοποίησης

Στα Αγγλικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Ταχύρυθμο Τμήμα Ενηλίκων Lower (Β2) ή Proficiency (C2) με στόχο την απόκτηση της αναγνωρισμένης πιστοποίησης από το ΑΣΕΠ (TIE,TOEIC).

Η Memo Εκπαιδευτική στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης θα εκπαιδεύσει δωρεάν στο πρόγραμμα της Πληροφορικής όσους ενδιαφερόμενους θα έχουν εγγραφεί μέχρι 20/11/2019 στα τμήματα των Αγγλικών.

Οι εγγραφές στο πρόγραμμα έχουν αρχίσει και οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΜΕΜΟ Εκπαιδευτική στα παρακάτω στοιχεία:

Κ. Χιωτάκη 8 – Α. Παπανδρέου 73134 Χανιά
Τηλ. 28210 54002 – 28210 54003
e-mail: [email protected]
www.memo.edu.gr