Το ΚΕΣΑΝ- Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κρήτης οργανώνει Πρωινές Συναντήσεις Γονέων - Εφήβων στο χώρο του (Μίνωος 67 & Μ. Αρχαγγέλου, 4 ος όροφος).

Στόχος της δράσης είναι:
 Το σώμα που αλλάζει: αλλαγές στο συναίσθημα
 Έφηβος : ένας μικρός Ενήλικας; Δικαιώματα και υποχρεώσεις
 Διαχείριση «κρίσεων» στην εφηβεία
 Πρόληψη και Εφηβεία. Η έννοια της εξάρτησης στην εφηβεία. Ορθή χρήση Διαδικτύου και πληροφορικών μέσων : πρακτικές
 Συνομήλικοι, ομάδες, κοινωνικά δίκτυα: τα νέα σημεία αναφοράς και ο ρόλος του γονιού
 Γονιός και Έφηβος: μια σχέση που ωριμάζει

Συναντήσεις: 6
Χώρος συνάντησης: ΚΕΣΑΝ (Μίνωος 67 & Μ. Αρχαγγέλου, 4 ος όροφος)

Έναρξη: 10 Δεκέμβρη και κάθε Τρίτη πρωί

Πιο αναλυτικά:
 Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019- 10:00-12:00
 Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019- 10:00-12:00
 Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020- 10:00-12:00
 Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020- 10:00-12:00
 Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020- 10:00-12:00
 Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2020- 10:00-12:00

Για δήλωση συμμετοχής - πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-313222 και ώρες 09:30-13:30, Χρυσουλάκη Άννα. Όλες οι δράσεις του ΚΕΣΑΝ παρέχονται δωρεάν.