Πρόσκληση για να καλυφθεί μια θέση γεωπόνου στο ΕΠΑΛ Κισάμου.

Ειδική πρόσκληση κάλυψης του διδακτικού κενού ΠΕ88.01 Γεωπονίας στο ΕΠΑΛ Κισάμου

Μετά και την 42η 14-11-2019 Πράξη ΠΥΣΔΕ Χανίων, παραμένει στο ΕΠΑΛ Κισάμου το οργανικό κενό για τον τομέα της Γεωπονίας αφού δεν υπήρξε ενδιαφέρον για την κάλυψή του από αναπληρωτή εκπαιδευτικό. 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄), καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2019-2020, εφόσον το επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη του συγκεκριμένου κενού, από τις 21 έως και τις 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 προ μεσημβρίας . 

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων είναι αναρτημένο σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών στην ιστοσελίδα (https://opsyd.sch.gr/).

Ζουριδάκης Νεκτάριος
Διευθυντής ΕΠΑΛ Κισάμου