Οι ασφαλισμένοι θα επιλέγουν όχι μόνο τις εισφορές τους αλλά και το ύψος των μελλοντικών συντάξεών τους.

Εφτά κλίμακες εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους για την κύρια σύνταξη, τρεις κατηγορίες για την επικουρική ασφάλιση και τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες για το εφάπαξ περιλαμβάνει το σχέδιο της κυβέρνησης για την διαμόρφωση του νέου πλαισίου των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών.

Σε ότι δε αφορά τους αγρότες θα υπάρξουν  έξι κατηγορίες με την κατώτερη να διαμορφώνεται στα 119 ευρώ από 114,67 που είναι σήμερα.

Αναλυτικότερα οι νέες ασφαλιστικές κλάσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους είναι οι εξής:

1. Εισφορά 130 ευρώ τον μήνα για την πρώτη 5ετία των νέων ασφαλισμένων, που επιμερίζεται σε 96 ευρώ για σύνταξη και 34 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη.

2. Εισφορά 1ου επιπέδου 210 ευρώ τον μήνα που επιμερίζεται σε 158 ευρώ για τον κλάδο σύνταξης και 52 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη.

3. Εισφορά 2ου επιπέδου στα 252 ευρώ τον μήνα που επιμερίζεται σε 185 ευρώ για τον κλάδο σύνταξης και 66 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη.

4. Εισφορά 3ου επιπέδου στα 301 ευρώ τον μήνα,που επιμερίζεται σε 222 ευρώ για τον κλάδο σύνταξης και 79 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη.

5. Εισφορά 4ου επιπέδου στα 361 ευρώ τον μήνα, που επιμερίζεται σε 267 ευρώ για τον κλάδο σύνταξης και 94 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη.

6. Εισφορά 5ου επιπέδου στα 433 ευρώ τον μήνα που επιμερίζεται σε 320 ευρώ για τον κλάδο σύνταξης και 113 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη.

7. Εισφορά 6ου επιπέδου στα 520 ευρώ τον μήνα που επιμερίζεται σε 385 ευρώ για τον κλάδο σύνταξης και 135 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη.

Όλοι οι ασφαλισμένοι θα έχουν ελεύθερα την επιλογή να επιλέξουν τις ασφαλιστικές εισφορές που θέλουν και στην συνέχεια θα έχουν την ανάλογη αύξηση στην σύνταξη τους καθώς όσο υψηλότερες είναι οι εισφορές, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η μηνιαία σύνταξη.

Βασικό χαρακτηριστικό των αλλαγών που θα ισχύσουν από το 2020 θα είναι η αποσύνδεση των ασφαλιστικών κρατήσεων (υπέρ κύριας ασφάλισης - υγείας) των μη μισθωτών από το φορολογητέο εισόδημα τους.

Η κατώτερη ασφαλιστική κλάση είναι υψηλότερη από τη σημερινή κατώτερη εισφορά που ανέρχεται μαζί με την εισφορά υγείας και τα 10 ευρώ για ανεργία, σε 185,18 ευρώ (20% επί του κατώτατου μισθού των 650 ευρώ για κύρια ασφάλιση, 6,95% επί του ίδιου ποσού για εισφορά υγείας και 10 ευρώ τον μήνα για τον λογαριασμό ανεργίας). Ωστόσο οι αλλαγές στις εισφορές μαζί με τη φορολογική επίδραση της μείωσης του φόρου της πρώτης κλίμακας των 10.000 ευρώ στο 9% από 22% από το 2020, θα έχουν εντέλει θετικό αποτέλεσμα στο εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών.

Οι νέες ασφαλιστικές κλάσεις δεν θα συνδέονται με το εισόδημα, ούτε η μετάβαση από την πρώτη στην επόμενη θα είναι υποχρεωτική. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι θα επιλέγουν όχι μόνο τις εισφορές τους αλλά και το ύψος των μελλοντικών συντάξεών τους.

Πηγή: dikaiologitika.gr


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook