Έγινε επι τόπου αυτοψία καθώς και υποβρύχια επιθεώρηση από ομάδα δυτών του μελετητή και συζητήθηκαν Τεχνικές λεπτομέρεις σχετικά με τις υφιστάμενες λιμενικές υποδομές

Σε συνέχεια της από 19 Νοεμβρίου 2019, υπογραφείσας σύμβασης, μεταξυ του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων και της εταιρείας “ΡΟΓΚΑΝ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.” για την εκπόνηση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμενικών Υποδομών εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Σφακίων, κλιμάκιο της Τεχνική Υπηρεσίας του Λ.Τ.Ν.Χ. παρουσία και του Προέδρου κου Ιωάννη Ζερβού, μετέβη με ομάδα μελετητών, παρουσία και εκπροσώπου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σφακίων, στις περιοχές Σκαλωτής Σφακίων και Φραγκοκάστελου Σφακίων για επιτόποια επιθεώρηση των εκεί υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών.

Κατά την επίσκεψη έγινε επι τόπου αυτοψία καθώς και υποβρύχια επιθεώρηση, από ομάδα δυτών του μελετητή και συζητήθηκαν Τεχνικές λεπτομέρεις σχετικά με τις υφιστάμενες λιμενικές υποδομές. Εξετάσθηκαν στοιχεία και συζητήθηκαν προτάσεις σχετικά με τα προβλεπόμενα σε κάθε περιοχή έργα, με σκοπό την ένταξη αυτών στις προς εκπόνηση Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δε κατέστη δυνατή η προγραμματισμένη μετάβαση στις περιοχές Αγίας Ρουμέλης και Λουτρού Σφακίων, οι λιμενικές υποδομές των οποίων περιλαμβάνονται επίσης στις προς εκπόνηση Μ.Π.Ε.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook