"Η επόμενη διετία θα είναι καθοριστική, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί με πλήρη επιτυχία το πρόγραμμα της διοίκησης μας" αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Επιμελητηρίου Χανίων

Με φόντο την ένταση που επικράτησε στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. και τις μετέπειτα ανακοινώσεις των δυο παρατάξεων που ακολούθησαν, η διοίκηση του ΕΒΕΧ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου ενημερώνει τα μέλη του φορέα ότι από το νέο έτος στο ΕΒΕΧ θα υπάρξουν αλλαγές και επαναπροσδιορισμοί. 

Ο Πρόεδρος μαζί με όλους τους συμβούλους της πλειοψηφούσας παράταξης του Επιμελητηρίου Χανίων, θα κάνουν απολογισμό της διετίας που πέρασε (στόχοι που επιτεύχθηκαν και παραλείψεις).

Η επόμενη διετία θα είναι καθοριστική, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί με πλήρη επιτυχία το πρόγραμμα της διοίκησης μας.