Σε αναβολή όλων των υποθέσεων που αφορούν αναδρομικά συντάξεων προχωρούν τα Πρωτοδικεία της χώρας λόγω του ότι αναμένεται η πιλοτική δίκη του ΣτΕ στις 10 Ιανουαρίου του νέου έτους.

Ειδικότερα λόγω του ότι η απόφαση του ΣτΕ θα κρίνει και θα κλείσει οριστικά το θέμα των αναδρομικών όλα τα Πρωτοδικεία αναμένουν την απόφαση αυτή προκειμένου να εκδίκασουν όλες τις αγωγές που έχουν. Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ότι η πιλοτική δίκη που θα κρίνει την τύχη των αναδρομικών μπορεί να πραγματοποιηθεί στις 10 Ιανουαρίου όμως η απόφαση μπορεί να βγει μέσα στο επόμενο τρίμηνο.
Όταν μιλάμε για αναδρομικά 10μήνου πρόκειται για ποσά πάνω και από 1.300 ευρώ (570 ευρώ κατά μέσο όρο) και μηνιαίες αυξήσεις ως 150 ευρώ που αφορούν περίπου 700.000 συνταξιούχους.

Έτσι όπως καταγγέλλει η ΕΝΥΠΕΚΚ "μετά την έκδοση των υπ’αριθ. 1888-1890/2019 αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ και την αίτηση του ΕΦΚΑ για παραπομπή μίας πιλοτικής υπόθεσης στις 15-11-2019 ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας για «επανεξέταση» στις 10-1-2019 τα Πρωτοδικεία της χώρας αναβάλλουν επ’ αόριστον τις αγωγές, με τις οποίες συνταξιούχοι διεκδικούν αναδρομικά τις περικοπές στις κύριες και επικουρικές τους συντάξεις από τους ν. 4051/2012 και 4093/2012". Συγκεκριμένα αναμένεται η δίκη ώστε να απαντηθούν τα αναφερόμενα σ’αυτήν προδικαστικά ερωτήματα, έτσι με σωρεία αποφάσεων οι πρωτόδικοι δικαστές «αναστέλλουν την πρόοδο της δίκης» ή «αναβάλλουν» την έκδοση οριστικής απόφασης, μέχρι να αποφανθεί το ΣτΕ.

Όπως αναφέρει το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών "αναστέλλει την εκδίκαση της παρούσας υπόθεσης μέχρι τη δημοσίευση απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της με αριθμό κατάθεσης ΑΓ13133/16.9.2019 αγωγής, που εισήχθη ενώπιον αυτής με την με αριθμό 21/2019 πράξη της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010. Ακολούθως, θα ορισθεί νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της υπόθεσης, στην οποία θα κλητευθούν οι διάδικοι να παραστούν. Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 2.12.2019 και δημοσιεύτηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 3.12.2019".

Αίτημα
Βασικό αίτημα του ΕΦΚΑ είναι να κριθεί εκ νέου αν οι σχετικές διατάξεις των νόμων 4051/12 και 4093/12, που περιέκοψαν συντάξεις και κατάργησαν τα επιδόματα των δώρων και αδείας, είναι συνταγματικές.
Ο ΕΦΚΑ με ερωτήματα που έθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητεί να ξεκαθαριστεί:

– Εάν θα χρειαστεί να καταβάλει αναδρομικά για όλες τις μνημονιακές περικοπές που έγιναν στις συντάξεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

– Εάν είναι συνταγματικές οι περικοπές στα δώρα των συνταξιούχων και με ποια αναδρομικότητα.

– Εάν οι συνταξιούχοι δικαιούνται αναδρομικά για το 10μηνο από τον Ιούλιο του 2015 έως τον Μάιο του 2016.

Ο ΕΦΚΑ καλεί τη νέα Ολομέλεια του ΣτΕ να κρίνει αν τα έννομα αποτελέσματα των αποφάσεων αυτών ισχύουν για το διάστημα 1.1.2013 – 11.5.2016.

Στο μικροσκόπιο όμως των δικαστών της Ολομέλειας θα βρεθούν και οι υπόλοιπες διεκδικήσεις των συνταξιούχων.

Το ΣτΕ θα πρέπει να κρίνει, μεταξύ άλλων, αν υπάρχουν αναδρομικά από τον Μάιο του 2016 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018, καθώς και μετά τον Νόμο Κατρούγκαλου συνέχισαν να κρατούνται οι περικοπές του 2012.

Επισημαίνεται ότι τα αναδρομικά που κρίνονται το νέο ετος στο ΣτΕ αφορούν τις περικοπές του 2012 που κρίθηκαν αντισυνταγματικές το 2015 :

-μείωση κατά 12% στο τμήμα της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ.

-μείωση κατά 5% - 20% στο άθροισμα κύριας και επικουρικής που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ

-μείωση στις επικουρικές από το πρώτο ευρώ κατά 10-20%.

-πλήρης περικοπή των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας για τις κύριες και επικουρικές.

Παραδείγματα

-Συνταξιούχος του ΙΚΑ με κύρια και επικουρική σύνταξη 1.200 ευρω είχε μειώσεις και στις δυο συντάξεις από το ν. 4093/2012 και το ν. 4051/2012. Η συνολική περικοπή από το ν. 4093/12 και στις δύο είναι 60 ευρω μηνιαίως. Από το ν. 4051/12 μόνο στην επικουρική η περικοπή είναι 72 ευρω μηνιαίως. Συνολικά διεκδικεί 132 ευρω το μήνα.

-Συνταξιούχος του Δημοσίου με κύρια και επικουρική σύνταξη 1.890 ευρω είχε μειώσεις και στις δυο συντάξεις από το ν. 4093/2012 και το ν. 4051/2012. Η συνολική περικοπή από το ν. 4093/12 και στις δύο είναι 189 ευρω μηνιαίως. Από το ν. 4051/12 μόνο στην επικουρική η περικοπή είναι 84 ευρω μηνιαίως. Συνολικά διεκδικεί 273 ευρω το μήνα.

-Συνταξιούχος ΤΣΑΥ που λαμβάνει μόνο κύρια σύνταξη 2.320 ευρω είχε περικοπές 249 ευρω μηνιαίως. Διεκδικεί το ίδιο ποσό.

-Συνταξιούχος του ΤΑΠ - ΟΤΕ με κύρια και επικουρική σύνταξη 2.420 ευρώ είχε μειώσεις και στις δυο συντάξεις από το ν. 4093/2012 και το ν. 4051/2012. Η συνολική περικοπή από το ν. 4093/12 και στις δύο είναι 344 ευρω μηνιαίως. Από το ν. 4051/12 μόνο στην επικουρική η περικοπή είναι 212 ευρω μηνιαίως. Συνολικά διεκδικεί 556 ευρω το μήνα.

Πηγή: dikaiologitika.gr