Δείτε τα θέματα

Δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 15η του μηνός Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Έκδοση ψηφίσματος μετά από αίτημα των εργαζομένων στον ΔΟΚΟΙΠΠ που στηρίζονται στην χρηματοδότηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ {Ζερβουδάκη}
 2. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) {Δήμαρχος}
 3. Συγκρότηση επιτροπής καθορισμού πολυσύχναστων χώρων {Δήμαρχος}
 4. Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 171/2015 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά τον Κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ. ως προς το άρθρο 12 {Πρόεδρος}
 5. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Δήμου Χανίων  οικονομικού έτους 2018 {Αλόγλου}
 6. Προέλεγχος – Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Δήμου Χανίων χρήσης 2018 (Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και προσαρτήματος) και σύνταξη έκθεσης {Αλόγλου}
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Αλόγλου}
 8. Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2020 {Αλόγλου}
 9. Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων έτους 2020 {Ζερβουδάκη}
 10. Παραχώρηση του πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Δήμο Χανίων {Ζερβουδάκη}
 11. Αίτημα για παράταση της μελέτης «Αρχιτεκτονική Μελέτη Διαμόρφωσης Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμού Μουρνιών» {Ξανθουδάκης}
 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα ΔΕ Νέας Κυδωνίας» {Ξανθουδάκης}
 13. Έγκριση όρων, συμφωνίες της σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδών παλαιού Σχεδίου Πόλης» {Ξανθουδάκης}Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook