Μια αξιόλογη πρωτοβουλία δρομολογεί το Υπουργείο Υγείας η οποία θα έχει και χρηματική βράβευση.

Το Υπουργείο Υγείας έχει προκηρύξει φοιτητικό διαγωνισμό, ο οποίος θα περιλαμβάνει προτάσεις-προμελέτες για τη βελτίωση της λειτουργίας των νοσοκομείων.

Αυτή η ενημέρωση ήρθε, σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr και στο Πολυτεχνείο Κρήτης που αναμένεται να κοινοποιήσει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας, στη φοιτητική του κοινότητα, όταν πάρει επίσημη μορφή.

Σύμφωνα με το πλάνο που υπάρχει από το υπουργειο, οι προτάσεις/προμελέτες δύνανται να καλύπτουν μία συγκεκριμένη εφαρμογή σε ένα νοσοκομείο (π.χ. προμελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση της παθολογικής πτέρυγας του Νοσοκομείου Χανίων) ή μία γενικότερη μελέτη, όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης ροών ασθενών. 

Στη σχετική πρωτοβουλία θα υπάρχει και αξιόλογο κίνητρο για τους φοιτητές, δηλαδή βράβευση με χρηματικό ποσό που θα καθοριστεί αργότερα.