Μετά από σχετική ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ.
 
Πιο συγκεκριμένα:
 
Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος: 
 
1. Στις 12.2.2020 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:
 
Πλεμενιανά – Δρυς – Κακοδίκι – Παλαιόχωρα – Κουντούρα  και σε όλο το ΔΥΤΙΚΟ ΣΕΛΙΝΟ. 
 
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.