Εφιστάται η προσοχή των παραπλέοντων σκαφών ώστε να αποφύγουν την περιοχή των βολών

Ανακοινώνεται ότι την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 από ώρα 08:30 έως ώρα 13:00  θα εκτελεστούν βολές όπλων ευθυτενούς τροχιάς  στο Πεδίο Βολής του 547 Α/Μ ΤΠ Ρεθύμνου.

Παρακαλούνται τα παραπλέοντα σκάφη να επιδείξουν τη δέουσα προσοχή και να μην πλησιάζουν την  περιοχή των βολών, κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα