Οι εκλογές διεξήχθησαν για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους του πανελλαδικού συνεδρίου ΓΣΕΕ

Στις 12 και 19-2-2020 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του Εργατ/κού Κέντρου Ν. Χανίων κατά τις οποίες προέκυψαν τα κάτωθι αποτελέσματα:

Διοικητικό Συμβούλιο (έδρες 17)

Εψήφισαν 149, Έγκυρα 148, Άκυρο 1

Δημοκρατική Συνεργασία Εργαζομένων έλαβε ψήφους 116 έδρες -13-

Ταξική Ενότητα (στηρίζεται από το ΠΑΜΕ) έλαβε ψήφους 32 έδρες  -4-

Εξελεγκτική Επιτροπή (έδρες 3)

Εψήφισαν 149, Έγκυρα 148, Άκυρο 1

Δημοκρατική Συνεργασία Εργαζομένων έλαβε ψήφους 116 έδρες  -3-

Ταξική Ενότητα (στηρίζεται από το ΠΑΜΕ)  έλαβε ψήφους 23 έδρες  -0-

Αντιπρόσωποι Πανελλαδικού Συνεδρίου ΓΣΕΕ (Εκλέγονται 3 Αντιπρόσωποι)

Εψήφισαν 90, Έγκυρα 88, Άκυρα 2

Δημοκρατική Συνεργασία Εργαζομένων έλαβε ψήφους 85 Αντιπρόσωποι -3-

Ταξική Ενότητα (στηρίζεται από το ΠΑΜΕ) έλαβε ψήφους 3 Αντιπρόσωποι  -0-

Αξιοπρόσεκτη ήταν η φετινή συμμετοχή καθώς από τους 152 συμμετέχοντες, προσήλθαν οι 149.