Αφορά στα αναψυκτήρια Αγ. Αποστόλων και Χρυσής Ακτής - Οι τιμές εκκίνησης

Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων του Δήμου Χανίων, για την περίοδο από την υπογραφή του συμφωνητικού έως 20/03/2021, εφόσον τηρηθούν απολύτως όλοι οι όροι της διακήρυξης προκήρυξε ο Δήμος Χανίων.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 17 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα από 9:00π.μ. έως 09:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, στο Δημαρχείο Χανίων (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου).

Τα επτά αναψυκτήρια προς δημοπράτηση είναι ιδιοκτησίας Δήμου Χανίων, είναι τοποθετημένα περιμετρικά της παραλίας σε χώρο του οποίου η κυριότητα έχει περιέλθει στο Δήμο Χανίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/23-022012 Τ. Α’) β) 

Είναι προκατασκευασμένα χωρίς επαγγελματικό εξοπλισμό  και δεν απαιτείται οικοδομική άδεια.

Αναλυτικά τα αναψυκτήρια ανά τοποθεσία με τα ελάχιστα όρια προσφοράς (τιμές εκκίνησης), είναι τα εξής:

Δείτε εδώ ολόκληρο το κείμενο της δημοπρασίας.