Αυτη την Πέμπτη στις 10 το πρωί.

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020, με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 22:00, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

 Στο παραπάνω διάστημα που έχει οριστεί (10:00πμ έως 22:00 την 26-3-2020) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν η ψηφοφορία διά ζώσης με τη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν τη ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία
1. Με email από προσωπικό λογαριασμό προς το email της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου ([email protected]) με συμπληρωμένη τη ψήφο τους στο συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.
2. Με sms από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της γραμματέως του δημοτικού συμβουλίου (6932733666).

Μετά το πέρας της λήξης στις 22¨.00, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στη πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω διαδικασία είναι η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.
Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

Αναλυτικά τα θέματα:

1. Καθορισμός θέσης – έγκριση πρόσληψης ενός ασκούμενου δικηγόρου για πρακτική άσκηση στο Δήμο Χανίων {Δήμαρχος}
2. Ορισμός μελών για την επιτροπή παραλαβής του διαγωνισμού «Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών συσκευών, δικτυακού εξοπλισμού, φωτοτυπικών μηχανημάτων και ανταλλακτικών» {Δήμαρχος}
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020 {Αλόγλου}
4. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 62/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής και κατ’ επέκταση της υπ’αριθμ. 40/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2020 Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 {Αλόγλου}
5. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 61/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής και κατ’ επέκταση της υπ’αριθμ. 39/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και υπ’αριθμ. 38/2020 απόφασης του Δ.Σ. περί Τεχνικού Προγράμματος» {Αλόγλου}
6. Καταγγελία μίσθωσης και εντολή άσκησης αγωγής για οφειλόμενα μισθώματα (υπ’αριθμ. 74 κατάστημα Δημοτικής Αγοράς) {Αλόγλου}
7. Καταγγελία μίσθωσης και εντολή άσκησης αγωγής για οφειλόμενα μισθώματα (υπ’αριθμ. 73 κατάστημα Δημοτικής Αγοράς) {Αλόγλου}
8. Καταγγελία μίσθωσης και εντολή άσκησης αγωγής για οφειλόμενα μισθώματα (υπ’αριθμ. 42 κατάστημα Δημοτικής Αγοράς) {Αλόγλου}
9. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Αλόγλου}
10. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων έτους 2018 (Ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και προσαρτήματος) {Ζερβουδάκη}
11. Έγκριση Απολογισμού του ΔΟΚΟΙΠΠ έτους 2018 {Ζερβουδάκη}
12. Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χανίων και του Δήμου Γαύδου, που αφορά την άσκηση αρμοδιότητας σχετικά με τη συντήρηση του στόλου οχημάτων από το Δήμου Χανίων για λογαριασμό του Δήμου Γαύδου {Τσουπάκης}
13. Παραχώρηση δωρεάν χρήσης κλειστού Κλαδισού για ετήσια επίδειξη {Μιχαηλάκης}
14. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 204/2011 απόφασης του Δ.Σ. ως προς το άρθρο 8 του καταστατικού για διόρθωση κεφαλαίου της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ  {Γιαννακάκης}
15. Ορισμός μελών επιτροπής καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του Ν. 4412/16 για το έτος 2020 {Κοτσιφάκης}
16. Πληρωμή δικαστικών εξόδων {Χαζιράκης}
17. Έγκριση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής {Χαζιράκης}
18. Αποζημίωση ακινήτων στα ΟΤ 972α και 956 στο σχέδιο πόλεως «Νέα Χώρα» του Δ. Χανίων {Χαζιράκης}
19. Παράταση χωροθέτησης Λαϊκής Αγοράς Δήμου Χανίων ημερών Δευτέρας και Τετάρτης από 1/4/2020 έως 30/4/2020 {Χαζιράκης-Νικηφοράκης}
20.  Μετακινήσεις – Χωροθετήσεις Λαϊκής Αγοράς Δήμου Χανίων {Νικηφοράκης }
21. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ιδιωτικού χώρου για τη δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο Δήμο Χανίων {Χαζιράκης – Αλόγλου}
22. Έγκριση μελέτης – ανάπλαση των πεζοδρομίων και νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της οδού Νικηφόρου Φωκά (πρακτικό 3/20 επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων) {Χαζιράκης-Ξανθουδάκης}
23. Προσκύρωση κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία με Κ.Κ. 0503017 στο ΟΤ 1289 της περιοχής «ΠΑΣΑΚΑΚΙ-ΧΑΡΑΚΙΑΣ» Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
24. Προσκύρωση κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία με Κ.Κ. 021007 στο ΟΤ 609 του Σχεδίου Πόλεως «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
25. Διόρθωση του χάρτη που συνοδεύει την απόφαση Νομάρχη Χανίων περί καθορισμού των ορίων του οικισμού Κουνουπιδιανών Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δ. Χανίων (σημεία Ρ’ και Σ’) (1/2020 απόφαση Επιτρ. Πολεοδομικών θεμάτων) {Χαζιράκης}
26. Αναγνώριση τμήματος οδού ως Δημοτικού Κοινόχρηστου Δρόμου και συγκεκριμένα στην πάροδο Ζαμπελίου {Χαζιράκης}
27. Γνωμοδότηση περί απομάκρυνσης κενωθέντος περιπτέρου – θέση Ψαθί Κάτω Σταλό – Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας {Χαζιράκης – Νικηφοράκης}
28. Γνωμοδότηση για την έγκριση μελέτης και των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου «Διαμόρφωση πράσινης διαδρομής και ποδηλατόδρομου στον άξονα των οδών Χατζημιχάλη Γιάνναρη, Σκαλίδη και Πειραιώς του Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
29. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές Συντηρήσεις Βελτιώσεις προσβάσεων ΑΜΕΑ εντός Δ.Ε. Χανίων» {Ξανθουδάκης}
30. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων 2019» {Ξανθουδάκης}
31. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ρολογιού Δημοτικού Κήπου Χανίων» {Ξανθουδάκης}
32. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδών Παλαιού Σχεδίου Πόλης» {Ξανθουδάκης}
33. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση οδών Ελιάς & Κάμερας οικισμού Χορδακίου» {Ξανθουδάκης}
34. Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών στη περιοχή Προφήτη Ηλία {Ξανθουδάκης}
35. Έγκριση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΘΕΡΙΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018» {Ξανθουδάκης}
36. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» {Ξανθουδάκης}
37. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» {Ξανθουδάκης}

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook