Τα δικαιολογητικά, οι όροι και οι προϋποθέσεις

Το Δ.Σ του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας "Ο Άγιος Σπυρίδων" της Ιεράς  Μητρόπολης Κισάμου & Σελίνου, προκηρύσσει την πρόσληψη ΔΕ πληρώματος ασθενοφόρου – διασώστη για να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως οδηγός ασθενοφόρου οχήματος, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8μηνης διάρκειας) & με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι υποψήφιοι πρέπει :

 • Να έχουν συμπληρώσει το 21 έτος της ηλικίας τους
 • Να έχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας (ΙΕΚ – ΕΚΑΒ)
 • Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ή C κατηγορίας (π.δ 51/2012 όπως ισχύει)
 • Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος “Διασώστη - Πλήρωμα Ασθενοφόρου” (ν. 3919/2011 όπως ισχύει, υπουργική απόφαση Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/4.3.2015, ΦΕΚ 1486/16.7.2015/τ.Β΄ και υπουργική απόφαση Γ4α/Γ.Π. οικ.34218/2017, ΦΕΚ 1729/19.5.2017/τ.Β΄), που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας
 • Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία
 • Να είναι υγιείς
 • Οι άνδρες να έχουν συμπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν στη γραμματεία  του Ιδρύματος από 27/3/2020 έως 10/4/2020 ( κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες ) τα εξής δικαιολογητικά :

 • Αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης ειδικότητας (ΙΕΚ – ΕΚΑΒ)
 • Φωτοαντίγραφο Επαγγελματικής άδειας οδήγησης
 • Βεβαίωση άσκηση του επαγγέλματος όπως ορίζεται παραπάνω
 • Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό υγείας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Προϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψη

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στα γραφεία του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου και στα τηλέφωνα : 2822022276 – 24150 – 24148  με εσωτερικό (75)  Κα ΣΧΕΤΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ  - Προϊσταμένη Νοσηλείας κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες .