Ταμείο του Πρίγκιπα  του Εμιράτου του Αμπού Ντάμπι ενέκρινε χρηματοδότηση προκειμένου να συνεχιστούν οι δράσεις διατήρησής του φυτού Horstrissea dolinicola έως το 2022.

Το Ταμείο για τη Διατήρηση Ειδών Mohamed bin Zayed (MbZ) αποδεχόμενο πρόταση της Μονάδας Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών (ΜΔΜΦ) του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ), ενέκρινε χρηματοδότηση προκειμένου να συνεχιστούν οι δράσεις διατήρησής του φυτού Horstrissea dolinicola έως το 2022. Πρόκειται για το Ταμείο του Πρίγκιπα  του Εμιράτου του Αμπού Ντάμπι Mohamed bin Zayed των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων το οποίο παρέχει επιχορηγήσεις σε έργα για την προστασία των πιο απειλούμενων ειδών στον κόσμο (https://www.speciesconservation.org/). 

Το φυτό Horstrissea dolinicola είναι ενδημικό της Κρήτης και βρίσκεται μόνο σε μια περιορισμένη περιοχή στην τοποθεσία «Πετραδολάκια» του Δήμου Ανωγείων στον Ψηλορείτη (Ίδη), σε υψόμετρο 1500 μέτρων. Σύμφωνα με τα κριτήρια της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της φύσης (IUCN) έχει χαρακτηριστεί ως «Κρισίμως Κινδυνεύον» ενώ αποτελεί ένα από τα 50 πιο απειλούμενα φυτά στα νησιά της Μεσογείου. Το φυτό θεωρείται σημαντικό και μοναδικό καθώς είναι ένα από τα λίγα ενδημικά γένη της χλωρίδας της Ελλάδας.

Η Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών (ΜΔΜΦ) του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ) συμβάλει στη μελέτη και διατήρηση του φυτού από το 2000. Σπέρματα (σπόροι) του φυτού διατηρούνται στην Τράπεζα Σπόρων του ΜΑΙΧ ενώ έχει επίσης μελετηθεί η αναπαραγωγική βιολογία του. Πρόσφατα, η ΜΔΜΦ υλοποίησε δράσεις διατήρησης για την ενίσχυση του πληθυσμού στο φυσικό του περιβάλλον στο πλαίσιο του έργου CARE-MEDIFLORA, χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα MAVA (2016-2019) (http://www.care-mediflora.eu/download/ 87). Κατά τη διάρκεια αυτού του έργου αναπτύχθηκε στενή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, τη Δημοτική Αρχή και τους κτηνοτρόφους της περιοχής, οι οποίοι συμφώνησαν ότι αυτό το μοναδικό στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος πρέπει να προστατευτεί και απομάκρυναν κάποιες οχλούσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Επιπλέον, υπήρξε στενή συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνου, η οποία οδήγησε στη νομική προστασία των κύριων τοποθεσιών στις οποίες φύεται το είδος Horstrissea dolinicola και για τις οποίες εκκρεμεί οριστική έγκριση χαρακτηρισμού ως «Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί» (νόμος 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 3937/2011).

Οι γενικοί στόχοι της προαναφερόμενης χρηματοδότησης είναι:

1. Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τη δυναμική του πληθυσμού του φυτού, δηλαδή πώς και γιατί το μέγεθος του πληθυσμού αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Οι πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν μέσω μακροχρόνιας παρακολούθησης του πληθυσμού είναι απαραίτητες για οποιαδήποτε δράση διατήρησης.

2. Βελτίωση της γνώσης σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού και τη γεωγραφική κατανομή ώστε να είναι εφικτός ο σχεδιασμός ενός προγράμματος διατήρησης του φυτού και διαχείρισης των συγκεκριμένων περιοχών.

3. Ελαχιστοποίηση του κινδύνου εξαφάνισης του φυτού μέσω δράσεων για την αύξηση του μεγέθους του πληθυσμού, για παράδειγμα με τη φύτευση νέων ατόμων.

4. Μελέτη των επιπτώσεων της βόσκησης στο μέγεθος του πληθυσμού, απαραίτητη για τη λήψη αποφάσεων διαχείρισης που σχετίζονται με τις γεωργικές δραστηριότητες στην περιοχή.