Οι τροποποιήσεις στις ώρες που θα εκτελούνται τα δρομολόγια

Σε τροποποιήσεις των δρομολογίων προχωρά το Αστικό ΚΤΕΛ Χανίων από την επόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου

Για τις αλλαγές μπορείτε να ενημερώνεστε αναλυτικά στα τηλέφωνα 28210-27044, 28210-93345, στο site www.chaniabus.gr , στο email [email protected] και από την εφαρμογή μας για iOS και Android ChaniaCityBus (λόγω των αλλαγών στο σύστημα παρακαλούμε όπως κάνετε 1. ενημέρωση μέσα από την εφαρμογή ή όπως κάνετε 2. διαγραφή δεδομένων μέσα από τις ρυθμίσεις εφαρμογής) .

Νο11 Χαλέπα:

Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο: 06:10, 06:45, 07:30 Σόδυ-Κουμπελή, 08:15, 08:45 Σόδυ, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45 Σόδυ, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45 Σόδυ-Κουμπελή, 14:15, 14:45, 15:15, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.

Τρίτη-Πεμπτή-Παρασκευή:  06:10, 06:45, 07:30 Σόδυ-Κουμπελή, 08:15, 08:45 Σόδυ, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45 Σόδυ, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45 Σόδυ-Κουμπελή, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15.

Κυριακή: 06:30, 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 19:00.

Νο12 Αγ. Ιωάννης:

Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30.

Τρίτη-Πεμπτή-Παρασκευή:  07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30.

Κυριακή: Δεν εκτελούνται δρομολόγια.

Νο13 Σούδα:

Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο: 06:00, 07:00 ΝΝΚ, 07:30, 08:00 ΝΝΚ, 08:30, 09:00 ΝΝΚ, 09:30, 10:00 ΝΝΚ, 10:30, 11:00 ΝΝΚ, 11:30, 12:00 ΝΝΚ, 12:30, 13:00 ΝΝΚ, 13:30, 14:00 Τσικαλαριά-ΝΝΚ, 14:30, 15:00 ΝΝΚ, 16:00 ΝΝΚ, 17:00 Τσικαλαριά-ΝΝΚ, 18:00 ΝΝΚ, 19:00 ΝΝΚ, 20:00 ΝΝΚ, 21:00 Τσικαλαριά-Σούδα.

Τρίτη-Πεμπτή-Παρασκευή:  06:00, 07:00 ΝΝΚ, 07:30, 08:00 ΝΝΚ, 08:30, 09:00 ΝΝΚ, 09:30, 10:00 ΝΝΚ, 10:30, 11:00 ΝΝΚ, 11:30, 12:00 ΝΝΚ, 12:30, 13:00 ΝΝΚ, 13:30, 14:00 Τσικαλαριά-ΝΝΚ, 14:30, 15:00 ΝΝΚ, 15:30, 16:00 ΝΝΚ, 16:30, 17:00 Τσικαλαριά-ΝΝΚ, 17:30, 18:00 ΝΝΚ, 18:30, 19:00 ΝΝΚ, 19:30, 20:00 ΝΝΚ, 20:30, 21:00, 21:30 Τσικαλαριά-Σούδα.

Κυριακή: 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00.

Νο15 Δαράτσο-Γαλατά-Καλαμάκι:

Καθημερινές - Σάββατο:  07:10 ΔΓΚΠ, 07:40 ΚΓΔ, 08:30 ΔΓΚΠ, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 ΔΓΚΠ, 17:30 ΔΓΚΠ, 18:30 ΔΓΚΠ, 19:30 ΔΓΚΠ, 20:30 ΔΓΚΠ, 21:30 ΔΓΚΠ.

Κυριακή: 07:30 ΔΓΚΠ, 09:30 ΔΓΚΠ, 11:30 ΔΓΚΠ, 13:30 ΔΓΚΠ, 15:30 ΔΓΚΠ, 17:30 ΔΓΚΠ, 19:30 ΔΓΚΠ, 21:30 ΔΓΚΠ.

Νο21 Καλαμάκι:

Καθημερινές - Σάββατο: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00.

Κυριακή: Τα δρομολόγια εκτελούνται από την γραμμή Νο15.

Νο16 Περιβόλια:

Καθημερινές - Σάββατο: 07:10, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30 Μπουτσουνάρια, 14:30, 15:30, 17:00 Μπουτσουνάρια, 19:30, 21:30.

Κυριακή: Δεν εκτελούνται δρομολόγια.

Νο18 Κουνουπιδιανά:

Καθημερινές - Σάββατο:  07:00 Αγ.Ονούφριος-Πιθάρι, 07:30 Καμπάνι, 08:00, 08:30 Πιθάρι, 09:00 Καμπάνι-Κορακιές, 09:30, 10:00 Πιθάρι, 10:30, 11:00 Καμπάνι-Κορακιές, 11:30, 12:00 Πιθάρι, 12:30, 13:00 Καμπάνι, 13:30, 14:00 Αγ.Ονούφριος-Πιθάρι, 14:30, 15:00 Καμπάνι, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:15

Κυριακή: 07:30, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00.

Νο19 Αγυιά:

Καθημερινές - Σάββατο: 07:10 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδέ, 08:30 Καλλιθέα, 10:15 Νέες Δικαστικές Φυλακές, 12:00, 13:30 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδέ, 14:20 Καλλιθέα-Νέες Δικαστικές Φυλακές-Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδέ, 16:15 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδέ, 18:00, 20:15 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδέ, 21:30.

Κυριακή: Δεν εκτελούνται δρομολόγια.

Νο20 Λενταριανά:

Καθημερινές - Σάββατο:  07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.

Κυριακή: Δεν εκτελούνται δρομολόγια.

Νο22 Τσικαλαριά:

Καθημερινές - Σάββατο:  07:15, 10:10.

Νο17-24 Νοσοκομείο:

Καθημερινές - Σάββατο:  06:40, 07:20 Νεροκούρου, 08:00 Νεροκούρου, 08:30, 09:00 Νεροκούρου, 09:30 Πλαστήρα, 10:00, 10:30, 11:00 Νεροκούρου, 11:30 Πλαστήρα, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Νεροκούρου, 14:00, 14:30 Νεροκούρου, 15:00, 15:30 Νεροκούρου, 16:00, 16:30, 17:00 Νεροκούρου, 18:00, 19:00 Νεροκούρου, 20:00, 21:00 Νεροκούρου, 22:00.

Κυριακή: 06:50, 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:00.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook