Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η 12 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ.

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι δημοπρατείται το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» 1ο Υποέργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης», προϋπολογισμού 1.253.235,43 € (με Φ.Π.Α.)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020».

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η 12 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών έχει οριστεί η 18 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ.

Προκειμένου το τριώροφο κτίριο συνολικής επιφάνειας ορόφων 3.175μ2 που στεγάζει τις δημόσιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης να καταταχθεί στην ενεργειακή κατηγορία Β+ θα υλοποιηθούν οι παρακάτω βελτιώσεις:

Για την ενεργειακή αναβάθμιση του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου:

Τοποθέτηση θερμομόνωσης εξηλασμένης πολυστερίνης
Αντικατάσταση της στεγάνωσης της στέγης
Τοποθέτηση νέων ενεργειακών κουφωμάτων
Κατασκευή υαλοπετάσματος σε όλο το ύψος της κεντρικής εισόδου
Κατάργηση του συστήματος θέρμανσης με λέβητα.
Τοποθέτηση τεσσάρων (4) αντλιών θερμότητας

Για την ενεργειακή αναβάθμιση της εγκατάστασης θέρμανσης του κτιρίου:

Αντικατάσταση των δύο λεβήτων πετρελαίου με αντλίες θερμότητας αέρα-νερού υψηλής θερμοκρασίας σε παράλληλη λειτουργία.
Πλήρης αναβάθμιση του εξοπλισμού του λεβητοστασίου.
Εγκατάσταση θερμοστατικών βαλβίδων σε κάθε υφιστάμενο θερμαντικό σώμα.
Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού με αντιστάθμιση της εξωτερικής θερμοκρασίας.

Για την ενεργειακή αναβάθμιση της εγκατάστασης φωτισμού του κτιρίου:

Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα LED και συμβατικών λαμπτήρων με LED.