Η εταιρεία Alapis ανακοίνωσε ότι την Δευτέρα προέβη στην κατάθεση αίτησης υπαγωγής της στην διαδικασία εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3588/2007.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο, «με δεδομένο ότι η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τις κυριότερες πιστώτριες τράπεζες και λοιπούς πιστωτές, η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στο να μπορέσει η εταιρεία να συμφωνήσει μαζί τους και να υλοποιήσει σε σύντομο χρόνο πρόγραμμα άμεσης εξυγίανσης και περαιτέρω ανάπτυξής της.»

Η μετοχή της Alapis υποχωρεί σήμερα κατά 23,53% σε 0,0750 ευρώ. Το τελευταίο έτος έχει εξανεμισθεί το 77,4% της χρηματιστηριακής της αξίας.

Ο pρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας, καθώς και παραγώγων επί αυτής για σήμερα 24 Οκτωβρίου 2011, μετά την σημερινή ανακοίνωση της εταιρίας που έγινε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Η προσωρινή αναστολή των ανωτέρω μετοχών, κρίνεται αναγκαία για την προστασία των επενδυτών, δεδομένου ότι δε διασφαλίζεται προσωρινά η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της εν λόγω εταιρίας.

Το ΔΣ του ΧΑ θα αξιολογήσει σήμερα το ενδεχόμενο μεταφοράς της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΧΑ.

in.gr