Για διεξαγωγή βολών ενημερώνει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει την ενεργοποίηση Πεδίου Βολής «ΚΑΡΑΒΙΑ».

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει την εκτέλεση βολών όπλων ευθυτενούς τροχιάς, στο
ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΜΑΛΕΜΕ για το μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2020