Απολύμανση και καθαριότητα Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και παιδικών σταθμών του Δήμου Πλατανιά.

Στο Δήμο Πλατανιά, στα πλαίσια επαναλειτουργίας  των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων καθώς  και των Παιδικών Σταθμών του Δήμου , πραγματοποιήθηκαν ενέργειες  καθαριότητας σε όλα τα κτίρια του Δήμου από την Α/θμια Σχολική Επιτροπή ,το ΝΠΔΔ του Δήμου  και την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πλατανιάς , ενώ συγχρόνως έγινε  και διανομή αντισηπτικού υλικού  προς όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου.