Η πρώτη κανονική συνεδρίαση θα γίνει εκτός του δημαρχείου Χανίων – Το ακίνητο “ΑΒΕΑ”, τέλη χρήσης παραλίας και μείωση τελών κοινοχρήστων χώρων μεταξύ των θεμάτων.

Μετά από σχεδόν τρεις μήνες συνεδριάσεων κυρίως δια περιφοράς αλλά και με τηλεδιάσκεψη, σήμερα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη «κανονική» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.

Όμως η συνεδρίαση δεν θα γίνει στην αίθουσα στο Δημαρχείο Χανίων αλλά στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου στο Μεγάλο Αρσενάλι του ενετικού λιμένα και θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών λόγω των υγειονομικών μέτρων όπως ανακοίνωσε ο Δήμος.

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 15:30 με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη που είναι τα εξής:

1. Αλλαγή τόπου συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  {Πρόεδρος}
2. Συζήτηση επί του θέματος του ακινήτου της ΑΒΕΑ
3. Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) του μέτρου 19 Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη Μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) του ΠΑΑ 2014-2020 CLLD/LEADER του Ο.Α.Κ/. Α.Ε. {Δήμαρχος}
4. Καθορισμός τιμών απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2020 {Αλόγλου}
5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020 {Αλόγλου}
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020 {Αλόγλου}
7. Μείωση τελών κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2020 για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19   {Αλόγλου}
8. Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής {Γιαννακάκης}
9. Χρονική παράταση διάρκειας ισχύος των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στα δημοτικά αφοδευτήρια και γυμναστήρια {Τσουπάκης}
10. Έγκριση παραχώρησης τάφου του Κοιμητηρίου της Δ.Κ. Κουνουπιδιανών, προς τον πάτερ Δημήτριο Αλεξανδράκη, πρώην εφημέριο της Δ.Κ. Κουνουπιδιανών {Μιχαηλάκης}
11. Χορήγηση επικαιροποιημένης βεβαίωσης εγκατάστασης «Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος)», στην οδό Κανεβάρο 7Α, κατ’εξαίρεση της υπ’αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ., λόγω μεταβολής υφιστάμενης άδειας του ΦΙΝΑΚΗ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ, που συνίσταται σε αλλαγή οικονομικού φορέα {Νικηφοράκης}
12. Έγκριση Προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ Δήμου Χανίων και Δήμου Καντάνου – Σελίνου, που αφορά την υποστήριξη της Τεχνικής τους υπηρεσίας, για την πράξη «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΕΠΑΛ ΚΑΝΤΑΝΟΥ», η οποία έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Κρήτης {Ξανθουδάκης}
13. Έγκριση Προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ Δήμου Χανίων και Δήμου Καντάνου – Σελίνου, που αφορά την υποστήριξη της Τεχνικής τους υπηρεσίας, για την πράξη «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ», η οποία έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Κρήτης {Ξανθουδάκης}
14. Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Διαμόρφωση οδού Χάληδων & Αύλειου χώρου Μητρόπολης {Ξανθουδάκης}
15. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις – Βελτιώσεις πεζοδρομίων προσβάσεων ΑΜΕΑ εκτός Δ.Ε. Χανίων» {Ξανθουδάκης}
16. Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων (πλην σχολικών) Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου – Θερίσου & Νέας Κυδωνίας 2020  {Ξανθουδάκης}
17. Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων (πλην σχολικών) Δ.Ε. Χανίων 2020  {Ξανθουδάκης}
18. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Δ.Ε. Ν. Κυδωνίας από πλημμυρικές καταστροφές Φεβρουαρίου 2019  {Ξανθουδάκης}
19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πάρκου σε Κ.Χ. στο Ο.Τ. 316Α επί της οδού Γιαμπουδάκη» {Ξανθουδάκης}
20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τουριστικού περιπτέρου ενημέρωσης Δήμου Χανίων» {Ξανθουδάκης}