Στις δράσεις της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας» (Ε.Ε.Τ.Δ.), θα συμμετάσχει ο Δήμος Χανίων από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου 2011 και μάλιστα - για πρώτη φορά - ως «Πόλη 12 Αστέρων» («12 Star City»), διοργανώνοντας μια σειρά από εκδηλώσεις και δράσεις που στοχεύουν στην προώθηση της ιδέας της δημοκρατικής συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο καθώς και στη συμμετοχή και ενημέρωση των πολιτών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε Τοπικό Επίπεδο, θέμα στο οποίο είναι και αφιερωμένες οι φετινές πανευρωπαϊκές εκδηλώσεις της Ε.Ε.Τ.Δ.

Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας» αποτελεί μια ετήσια ευρωπαϊκή εκδήλωση με εθνικές και τοπικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ταυτόχρονα από τις συμμετέχουσες τοπικές αρχές σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να ενισχυθεί η γνώση της τοπικής δημοκρατίας και να προωθηθεί η ιδέα της δημοκρατικής συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτής έχει ενταχθεί και το πρόγραμμα «Πόλεις 12 Αστέρων»,το οποίο έχει ως στόχο να αναδείξει και να ενισχύσει την πολιτική δέσμευση των Ο.Τ.Α. ως προς την ευαισθητοποίηση των πολιτών τους στη σημασία της τοπικής δημοκρατίας, το ρόλο των δημοτικών συμβούλων καθώς και να συμβάλει στην ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας.

Αποσπάσματα από τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011.