Πώς θα κινηθεί το Εργατικό κέντρο Χανίων 

“Το Εργατ/κό Κέντρο Ν. Χανίων καλεί όλους τους εποχικά εργαζόμενους συναδέλφους που εργάζονται στους εξής χώρους: ξενοδοχεία, εστίαση, αεροδρόμιο, τουριστικά γραφεία, τουριστικά μαγαζιά, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων rent a car κ.ά. και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν, να στείλουν στο email του Εργατικού Κέντρου [email protected]  Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ειδικότητα &  Τηλέφωνο, ώστε να τα προσκομίσουμε στο Υπουργείο Εργασίας και στον ΟΑΕΔ και να πιέσουμε να καλυφθούν κι αυτοί.”.