Το πρόγραμμα των αρδευόμενων περιοχών ανά ημέρα για τον μήνα Αύγουστο στα Κεραμειά

Σε ανακοίνωσή της η ΔΕΥΑΧ ενημερώνει ότι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες της εποχής, σε συνδυασμό με την αδυναμία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) να προμηθεύει με δύο αντλητικά συγκροτήματα την κεντρική δεξαμενή άρδευσης Κεραμειών στη Μαλάξα, ώστε όλα τα δίκτυα των αρδευόμενων περιοχών να είναι υπό πίεση, υποχρεώνει τη ΔΕΥΑΧ όπως και στο παρελθόν να προβεί σε διακοπτόμενο πρόγραμμα άρδευσης για τις περιοχές των Κεραμειών.

Για το μήνα Αύγουστο το πρόγραμμα αρδευόμενων περιοχών ανά ημέρα θα έχει ως εξής:

Τρίτη 4/8 & Τετάρτη 5/8               

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΑ – ΚΑΤΩΧΩΡΙ – ΓΕΡΩΛΑΚΚΟ

Πέμπτη 6/8                                     

ΜΑΛΑΞΑ – ΛΟΥΛΟΣ – ΑΛΕΤΡΟΥΒΑΡΙ

Παρασκευή 7/8 & Σάββατο 8/8     

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΑ – ΚΑΤΩΧΩΡΙ – ΓΕΡΩΛΑΚΚΟ

Κυριακή 9/8                                   

ΜΑΛΑΞΑ – ΛΟΥΛΟΣ – ΑΛΕΤΡΟΥΒΑΡΙ

Δευτέρα 10/8 & Τρίτη 11/8           

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΑ – ΚΑΤΩΧΩΡΙ – ΓΕΡΩΛΑΚΚΟ

Τετάρτη 12/8                                 

ΜΑΛΑΞΑ – ΛΟΥΛΟΣ – ΑΛΕΤΡΟΥΒΑΡΙ

Πέμπτη 13/8 & Παρασκευή 14/8  

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΑ – ΚΑΤΩΧΩΡΙ – ΓΕΡΩΛΑΚΚΟ

Σάββατο 15/8                                 

ΜΑΛΑΞΑ – ΛΟΥΛΟΣ – ΑΛΕΤΡΟΥΒΑΡΙ

Κυριακή 16/8 & Δευτέρα 17/8      

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΑ – ΚΑΤΩΧΩΡΙ – ΓΕΡΩΛΑΚΚΟ

Τρίτη 18/8                                      

ΜΑΛΑΞΑ – ΛΟΥΛΟΣ – ΑΛΕΤΡΟΥΒΑΡΙ

Τετάρτη 19/8 & Πέμπτη 20/8        

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΑ – ΚΑΤΩΧΩΡΙ – ΓΕΡΩΛΑΚΚΟ

Παρασκευή 21/8                            

ΜΑΛΑΞΑ – ΛΟΥΛΟΣ – ΑΛΕΤΡΟΥΒΑΡΙ

Σάββατο 22/8 & Κυριακή 23/8     

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΑ – ΚΑΤΩΧΩΡΙ – ΓΕΡΩΛΑΚΚΟ

Δευτέρα 24/8                                 

ΜΑΛΑΞΑ – ΛΟΥΛΟΣ – ΑΛΕΤΡΟΥΒΑΡΙ

Τρίτη 25/8 & Τετάρτη 26/8           

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΑ – ΚΑΤΩΧΩΡΙ – ΓΕΡΩΛΑΚΚΟ

Πέμπτη 27/8                                  

ΜΑΛΑΞΑ – ΛΟΥΛΟΣ – ΑΛΕΤΡΟΥΒΑΡΙ

Παρασκευή 28/8 & Σάββατο 29/8   

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΑ – ΚΑΤΩΧΩΡΙ – ΓΕΡΩΛΑΚΚΟ

Κυριακή 30/8                                 

ΜΑΛΑΞΑ – ΛΟΥΛΟΣ – ΑΛΕΤΡΟΥΒΑΡΙ

Δευτέρα 31/8 & Τρίτη 1/9             

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΑ – ΚΑΤΩΧΩΡΙ – ΓΕΡΩΛΑΚΚΟ