Την 1η Μαΐου θα ξεκινήσει την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στον ΟΓΑ ενώ κατά την διάρκεια του 2011 θα προχωρήσεις και η διαδικασία αναμόρφωσης του θεσμού των ανταποκριτών. Επίσης στο πλαίσιο των προγραμμάτων που ήδη προσφέρει στους ασφαλισμένους η Αγροτική Εστία προγραμματίζεται η δημιουργία νέων δομών για νεώτερους αγρότες (έως 45-50 ετών) ακόμα μελετάται η παροχή επιδόματος είτε ανεργίας, είτε προς το παιδί ασφαλισμένου που πηγαίνει σχολείο. 

Τα παραπάνω ανέφερε ο διοικητής του ΟΓΑ, Π. Πέτρουλας στην κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Παρακολούθηση του Ασφαλιστικού Συστήματος.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Πέτρουλας προχωράει η μηχανοργάνωση του Οργανισμού και την αντικειμενικοποίηση των διαδικασιών του αλλά και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση που θα ξεκινήσει την 1η Μαϊου, καθώς πρόκειται για αλλαγές που θα βοηθήσουν στην εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού, την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων αλλά και την άμβλυνση των φαινομένων διαφθοράς που οδηγούν σε κατασπατάληση των πόρων του ΟΓΑ. 

Ο διοικητής μίλησε, ενδεικτικά, για φαινόμενα διπλοσυνταγογράφησης, αλλά και μη δήλωσης των θανάτων των ασφαλισμένων, με αποτέλεσμα να εισπράττεται σε αρκετές περιπτώσεις η σύνταξη από τους συγγενείς. 

Επίσης ο προγραμματισμός του 2011 περιλαμβάνει την αναμόρφωση του θεσμού των ανταποκριτών - δημοτικών υπαλλήλων, λόγω και των νέων αναγκών που δημιουργεί ο Καλλικράτης. Όπως ενημέρωσε ο διοικητής, θα υπάρξει καινούργια δομή και προδιαγραφές, νέα κριτήρια για τους υπαλλήλους που θα εκτελούν αυτό το έργο, απλοποίηση διαδικασιών και ενεργοποίηση των ΚΕΠ. 

Παράλληλα στο πλαίσιο των προγραμμάτων που ήδη προσφέρει στους ασφαλισμένους η Αγροτική Εστία (κοινωνικός τουρισμός, εισιτήρια για θεατρικές παραστάσεις κ.α.) προγραμματίζεται η δημιουργία νέων δομών για νεώτερους αγρότες (έως 45-50 ετών), ώστε να συνδυάζεται στα προσφερόμενα ταξίδια η αναψυχή και η επιμόρφωσή τους. Ακόμη, μελετάται η παροχή επιδόματος είτε ανεργίας, είτε προς το παιδί ασφαλισμένου που πηγαίνει σχολείο κλπ

(Αγροτύπος)